Home

marie jose

Welkom bij De Kersenplukkers

Beste Kersenplukkers,

Het bestuur heeft voorlopig besloten De Vliegert niet eerder dan per 1 september a.s. te openen. Belangrijke overwegingen daarbij waren de adviezen van de gemeente en het huisartsencentrum. Daarnaast is de haalbaarheid van veel activiteiten twijfelachtig omdat het handhaven van voldoende afstand en het naleven van de hygiëneregels nauwelijks te doen is zonder dat hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dat vergt veel voorbereiding.

Daarom vraagt het verenigingsbestuur de besturen van de afdelingen en activiteiten om alvast plannen te gaan maken voor een eventuele herstart op 1 september a.s. Zij zullen nader worden ingelicht over de eisen waaraan deze plannen moeten voldoen. Uiteraard kan met voortschrijdend inzicht de datum van een herstart nog worden gewijzigd.

Voor de maand juni willen we ook weer een Nieuws Bulletin uitbrengen. De redactie ziet daarom graag jullie bijdragen tegemoet. Dat hoeft geen nieuws van je club te zijn, een persoonlijk verhaal of een boodschap aan andere Kersenplukkers is even welkom.

Wees nog steeds voorzichtig met contacten. Het lijkt er op dat de intelligente lockdown zoals die tot nu toe is gehanteerd tot goede resultaten leidt. Laten we dat lang genoeg volhouden zodat niet alle moeite voor niets is geweest.


Vriendelijke groeten,

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter

 driekersen

19-05-2020

 

exposities

Schilderijen in het Fotoboek

Omdat we niet naar De Vliegert kunnen komen zijn twee kleine fotoseries met kunstwerken die in ons verenigingsgebouw hangen nu te zien in het Fotoboek. Het zijn schilderijen die door onze creatieve club zijn gemaakt en in de kleine zaal hangen en schilderijen die vanaf 1 maart in de grote zaal hangen. Dat laatste is de expositie van Ans Rullens. Op de pagina kunstexposities kunt u meer over haar lezen.

university of twente

De wereld na de crisis, denkt u mee?

Anneke Sools zoekt personen die mee willen doen aan een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente. De kernvraag is: hoe zou de wereld er volgens u na de crisis uit moeten zien? Wilt u hieraan meedoen neem dan contact op met Frans Sools via tel. 06 4991 7771. U kunt ook de website van de universiteit bezoeken.

mierlohelptmierlo

Mierlo helpt Mierlo

Deze groep koppelt een hulpvraag aan een hulpgever. De vrijwilligers zijn:
Fleur Loonen: 06-13633236 op werkdagen tussen 9.00-10.00 uur,
Nieke de Rooij: 06-13601840 op werkdagen tussen 10.00-11.00 uur,
Marjo van Wouden: 06-50474465 op werkdagen tussen 16.00-17.00 uur,
Lia van Heugten: 06-81596762 op werkdagen tussen 20.00-21.00 uur,
Marjan Donkers: 06-22088174 in het weekend tussen 11.00-12.00 uur.

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436