Historie

De Kersenplukkers

 

Oprichting1e bestuur Kersenplukkers

De oprichting van de vereniging vond plaats op 28 augustus 1951 onder de naam 'Bejaardenvereniging De Oude Kersenplukkers'. Aanvankelijk kon men pas lid worden bij het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd. Later is de leeftijdsgrens stapsgewijs verlaagd tot de huidige vijftig jaar.

Op de foto zien we de eerste bestuursleden. Zittend: Piet Beks (intiatiefnemer), Christ Liebreks, Mevr. Krol en Burgemeester Krol en de heer Gerrits. Staand: G. van Ooijen, J. Beenen, J. Daans en M. van Vlokhoven. In het artikel 60 jaar Geschiedenis van de Kersenplukkers vindt u de uitgebreide historie van de vereniging.

 

Bijzondere benoemingen

Hieronder staat de lijst van personen die een bijzondere benoeming hebben gekregen maar niet meer in ons midden zijn:

   Ereleden †    Leden van Verdienste †
 • Dhr. J. Smeets
 • Dhr. Chr. Liebreks
 • Dhr. H. Romonesco
 • Dhr. P. Beks
 • Dhr. M. v. Vlokhoven
 • Dhr. A. van Hooft
 • Mevr. F. van de Vleuten - Steuns
 • Dhr. J. van de Kimmenade
 • Dhr. P.M. Schelfaut

 

 • Dhr. J. van der Ham
 • Mevr. J. Liebreks - van de Heuvel
 • Dhr. A.Th.J. Basemans
 • Dhr. M.A.M. Smeets
 • Mevr. T. Asmussen - de Quillettes

 

De Vliegert

Het veld waarop De Vliegert is gebouwd, werd in het recente verleden reeds De Vliegert genoemd. De naam zou kunnen verwijzen naar de windvogels die daar destijds werden opgelaten. Deze suggestie wordt nog eens versterkt door de windvogel die aan de voorgevel van het gebouw prijkt. Nu lijkt het oplaten van windvogels een activiteit te zijn die nog niet zo lang populair is. Toch is dit niet het geval, aangezien windvogels in Nederland reeds eeuwen bekend zijn. Rond 1300 komen de eerste vliegers in West-Europa voor. Zij werden meegenomen door ontdekkingsreizigers die in China en Japan waren geweest. In Nederland werden vliegers vanaf het midden van de 18e eeuw gebruikt in de weerkunde.

In Mierlo kwam in het verleden ook de veldnaam (toponiem) Vliegakker voor. Bij het lokaliseren van dit toponiem is gebleken, dat deze akker tegenover De Vliegert aan de andere zijde van de Heer van Rodestraat was gelegen. Indien men bedenkt dat 'ert' grond of akker betekent, dan is de overgang van Vliegert naar Vlieg-ert en naar Vliegakker niet meer moeilijk.

In Oud Archief van Mierlo bevindt zich het Bunderboek (Chijnsboek) van 1792 en hierin wordt de Vliegakker slechts eenmaal genoemd. In (de Chijnskring) Peelland wordt dit toponiem niet in andere bunderboeken aangetroffen. Op internet staat een boek van Chris Buiks over toponiemen in West Brabant: Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda. Op blz 41 staat vermeld: "De Vliegende vennen zullen vennen te midden van stuivende grond zijn geweest". Ook in Helden vermoedt men dat het woord vliegert naar stuifzand verwijst.

De vraag is nu, of dit voor Mierlo ook zou kunnen gelden. Daarvoor moeten we kijken naar de geologie van het gebied rondom de Vliegakker. Nu is de Vliegakker nabij het hoogste punt (de Zandheuvel) binnen de bebouwde kom van Mierlo gelegen. Als gevolg van de overheersende westenwinden, de hoogteligging en de geologische ondergrond kon hier, bij onjuiste bodembewerking, gemakkelijk stuifzand ontstaan. Het is daarom aannemelijk dat Vliegert stuifzand betekent, aldus Henk Simons van Heemkundekring Myerle.

 

CantaClassica logo smallCanta Classica

Op 23 juni 2021 hebben we helaas moeten beslissen om ons prachtige klassieke koor op te heffen. De moeilijke coronaperiode heeft er toe bijgedragen dat meerdere leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Hierdoor was de verhouding tussen Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen niet meer juist om klassiek te kunnen zingen en was het totaal aantal leden niet meer toereikend om een dirigent en begeleider te kunnen betalen. Het was voor het bestuur en de leden een zeer emotionele beslissing. Graag willen we daarom terugblikken op 10 mooie jaren Canta Classica.

 

Canta Classica 2010

 

Het begon allemaal in 2009 omdat het klassieke repertoire bij veel koren te veel op de achtergrond was geraakt. Het verdwijnen van de klassieke koorzang zou zeker een muzikale verarming betekend hebben. Dus is men op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Na eerste gesprekken met Jan Wiggers, Will Sleegers, Nora en Jan Rotte kwamen er positieve reacties en er meldden zich al leden aan. Zo waren er in korte tijd een 20-tal liefhebbers en gingen we op zoek naar een dirigent, een pianist en onderdak. Nora gaf een tip over Leo de Wit als pianist en samen met Frans de Hair als dirigent zijn we toen gestart in het Patronaat in januari 2010. Maar er ontstonden agendaproblemen bij de dirigent en het Patronaat waardoor repetities in de knel kwamen. Diverse zaken volgden elkaar snel op. Tussen Nellie van der Sanden en Will Sleegers ontstond onverwachts een gesprek wat de mogelijkheid bood om bij De Kersenplukkers te gaan zingen met voor het koor goede faciliteiten. Na een aantal positieve gesprekken kon er door ons een bestuur worden geformeerd en het koor kreeg de naam Canta Classica. De leden van het koor hadden allemaal de status van 50+ en waren of werden lid van De Kersenplukkers. De echtgenote van Leo, Marion de Wit, had eerder al aangegeven te willen invallen bij verhindering van de dirigent. Zij had een klassieke opleiding aan het conservatorium 'koor- en orkestdirectie'. Marion moest al vrij vlug invallen en het was een erg prettige kennismaking. Zo kon het koor op woensdag 2 juni 2010 beginnen met de repetities in De Vliegert.

Bij het 5‑jarig bestaan in januari 2015 telt het koor 42 leden en er is steeds meer belangstelling voor. Er volgden daarna nog een aantal jaren met mooie optredens en concerten. Onder de muzikale leiding van Marion en Leo is ons koor erg gegroeid. Maar in de loop van 2019 gaven Marion en Leo aan om meer tijd te willen hebben voor kinderen en kleinkinderen, dus dat ze eigenlijk 'met pensioen' wilden. In augustus 2019 hebben we dan ook afscheid van hen genomen en gingen we op zoek naar een nieuwe dirigent en pianist. Die hebben we snel gevonden in de persoon van Fried Manders en Wendy Lina. Met hen hebben we een mooie, inspirerende maar veel te korte tijd gehad. In maart 2020 begon de coronacrisis en vanaf dat moment hebben we helaas niet meer kunnen zingen en kwam er een einde aan ons eens zo mooie koor. Op 9 oktober kwamen we nog bij elkaar met de huidige leden om afscheid te nemen. Voor ons als bestuur was het een heel moeilijke beslissing, maar we konden niet anders. We danken iedereen voor zijn of haar inzet om de koorrepetities tot zulke fijne avonden te maken. Blijf gezond en probeer toch voor zover dat kan, zoveel mogelijk te blijven zingen. Mede namens de andere bestuursleden Annie van Hoof, Denise van de Broek en Ingrid Cools,

Anneke van Baardwijk-Knopper

 

Canta Classica 2018

 

Foto's: Harrie van der Sanden (2010) en Canta Classica (2018)

 

Computerhulp
In november 2004 werd de computerhulpgroep opgericht. Veel leden konden wel wat hulp gebruiken bij e-mailen en de nog vrij nieuwe sociale media. Andere onderwerpen waren browsergebruik, het op de computer zetten van foto's en video's gemaakt met tablet en smartphone, het werken met de printer en het vervangen van inktpatronen en het maken van documenten met Word en Excel. Internetbankieren en mobiel bankieren leidden eveneens tot veel vragen. Leden brachten het apparaat waarmee ze geholpen wilden worden mee naar de computerruimte in De Vliegert waar een team van computerkenners klaar stond. De vaste tijd daarvoor was om 14.00 op woensdagmiddag. Van deze dienst is veel gebruik gemaakt maar rond 2016 begon de belangstelling terug te lopen. De computerhulpgroep schakelde daarom rond die tijd over naar werken op afspraak. In 2022 werden nauwelijks nog hulpvragen ontvangen zodat de groep die toen bestond uit coördinator Joop van Zwet en technicus Henk van Dijk besloot zichzelf op te heffen. Daarvoor in de plaats kwam de digitale service thuis van de Klusjesdienst.

 

 

busje

Groepsreizen

De vereniging had vroeger een commissie Groepsreizen. Deze organiseerde tegen een aantrekkelijk tarief leuke dagtochten voor leden van De Kersenplukkers. In de loop der jaren nam de belangstelling hiervoor af en werd het steeds moeilijker om voldoende geïnteresseerden te vinden voor een groepsreis. Daarom besloot het verenigingsbestuur in februari 2023 de organisatie van groepsreizen niet meer te continueren. De commissie bestond toen uit Els de Witte, Toos Messing en Ans Waterschoot. De Kersenplukkers zijn de commissieleden en de begeleiders van de reizen dankbaar voor hun inzet. Hieronder volgt een aantal reisverslagen van enthousiaste deelnemers aan de groepsreizen.

 

31 augustus 2022: Noord-Brabants Museum

museumreis hermitage

Op woensdag 31 augustus jl. vertrok een groep van 36 personen om 10.00 uur vanaf De Vliegert met de MuseumPlusBus naar Den Bosch om een bezoek te brengen aan het Noord-Brabants Museum. Na een rit van ongeveer een uur kwamen we daar aan en werden meteen getrakteerd op een kopje koffie. Zij die dat wilden konden er een echte Bossche bol van Jan de Groot bij bestellen. We werden vervolgens in drie groepen verdeeld en o.l.v. een gids werden de groepen door verschillende zalen geleid met werken van o.a. Jan Sluijters en Vincent van Gogh. Ook veel schilderijen van Vlaamse kunstenaars waren te bewonderen.
Na de rondleiding hebben we genoten van een lunch, waarna we nog de tijd hadden om op eigen gelegenheid het museum te verkennen. Om 15.00 uur was het weer verzamelen. Er werd nog een groepsfoto gemaakt en toen weer met de bus naar Mierlo waar we om 16.15 uur door onze prima chauffeur werden afgezet. Het was een interessante en gezellige dag, waarvoor we Ans en Toos hartelijk willen bedanken voor de goede organisatie!

 

17 december 2019: CentrO Oberhausen

Oberhausen19

We gingen dinsdag 17 december met 35 personen richting Oberhausen om daar de kerstmarkt en het CentrO te bezoeken. Om stipt half tien vertrok de bus, nu eens niet vanaf De Vliegert, maar vanaf restaurant denheuvel omdat het merendeel van de reizigers had ingeschreven voor het diner na terugkomst in Mierlo. Mede door het zachte weer was het een plezier op de kerstmarkt rond te lopen. Geen gure wind, geen regen, geen vrieskou, maar heerlijk slenterweer. Er was weer veel moois te zien en te kopen en menig kerstversiersel zal  in menig Mierlo’s huis te bewonderen zijn geweest. Ook was er voor de liefhebbers natuurlijk de Glühwein en lekkere Kuchen of Bratwurst. Het CentrO was zoals altijd prachtig versierd en ook daar was genoeg te beleven.

Terug in de bus en later bij denheuvel werden onderling de verschillende aankopen getoond. Rond 18.00 uur terug in Mierlo werden we bij denheuvel door Era en Ad en hun team voorzien van een heerlijke maaltijd, met een glaasje naar believen. En dat alles voor een zeer schappelijke prijs. Uit de reacties bleek dat iedereen een zeer aangename dag heeft beleefd.

 

21 mei 2019: Chateau St. Gerlach

chateaugerlach1

Op 21 mei bezocht een groep Kersenplukkers op initiatief van de reiscommissie het schitterend gelegen landgoed met kasteel St. Gerlach in Zuid-Limburg. Onze reisleidster was Toos Messing.

De reiscommissie probeerde (met veel succes) ons gezamenlijk uitstapje op een andere manier in te vullen dan tot nu toe de gewoonte was en schakelde daartoe het Historisch Toeristisch Bureau van Maria Bonten in. Maria Bonten heeft ons de hele dag begeleid. Geweldig, zoals zij dat deed op haar eigen suggestieve manier waarop zij hele werelden voor ons wist op te roepen. Het werd een topper waarvan alle reizigers zeer genoten hebben. Inleiding Klokslag 9.15 uur kwam de bus van Bergerhof bij de Vliegert voorrijden met Ger Nelemans aan het stuur. De heenreis ging richting Maastricht en om files te vermijden reden we via Venlo weer terug.

Om ca. 10.30 uur zaten we in het kasteel aan de koffie en maakten we kennis met Maria Bonten en haar dochter die haar assisteerde. Om haar in de grote serre waarin we zaten goed te kunnen verstaan, had ze voor iedereen een 'oortje' bij zich, wat ons de hele dag goed van pas is gekomen. Waar je je ook bevond, mevrouw Bonten was voor iedereen steeds duidelijk verstaanbaar.

De meesten van ons hadden nooit van de heilige waaraan het landgoed zijn naam ontleent, gehoord, maar nu weten we, dat de heilige Gerlacus (ca. 1100 – ca. 1175 ) op deze plaats als kluizenaar leefde, na het overlijden van zijn echtgenote. Na zijn dood werd hier een klooster voor Zusters Norbertinessen gebouwd, dat in latere eeuwen werd omgebouwd tot een geweldig groot en schitterend chateau, een kasteel van klasse in barokstijl met vele schitterende salons. Onze lunch werd bijvoorbeeld opgediend in een van die salons, de spiegelzaal, waar eens president Bush, onze eigen koningin Maxima en vele andere beroemdheden gedineerd hebben. Zeer interessant was voor velen van ons ook de kapel, een heiligdom waar Gerlacus in een praalgraf begraven ligt. Alle wanden van deze kapel en ook het hele plafond zijn beschilderd met unieke fresco’s. Ook het zand waarin Gerlacus begraven zou zijn geweest, ligt daar voor het opscheppen, en om mee te nemen. Het orgel dat tegen de achterwand is geplaatst, was eveneens uniek en in barokstijl.

De tuinen rondom het chateau zijn van een geweldige architectuur. Ze lopen ook geleidelijk over in een natuurreservaat waar je in de verte wilde paarden ziet draven. De tuinen zelf zijn momenteel versierd met tientallen kunstwerken die nagenoeg allemaal ook te koop zijn. Ze zijn zeer de moeite waard, maar wel peperduur. Conclusie: de reiscommissie heeft ons allen een geweldig mooie dag bezorgd.

Zeer bedankt!

(tekst: Jos Liebens)

 

22 mei 2018: Libelle Zomerweek

libelledag

Dinsdag 22 is een behoorlijk aantal leden van de Kersenplukkers naar de Libelle Zomerweek in Almere geweest. Het thema dit jaar was 'Disco-love'. Onder het gezelschap bevond zich 1 heer, en naar vernomen heeft hij zich net als de dames prima vermaakt. Onder de bezielende leiding van Marcel, chauffeur van de OAD, waren we rond 11.00 uur in Almere, waarna het gezelschap zich verspreidde. Het weer was uitstekend en er hing een prettig sfeertje op de locatie aan het Almeerderstrand. (Overigens, of de dames en de heer zich aan de disco hebben overgegeven vertelt het verhaal niet.)

Al bij binnenkomst ontvingen we een handige tas voor onze folders, kortingsbonnen en aankopen e.d. Er was genoeg te zien, te luisteren, te proeven ….. én te kopen! Er was voor ieders wens wel iets te vinden of te bewonderen. Het geheel was ruim opgezet, zodat men lekker relaxt kon rondlopen. Gelegenheid om een hapje en drankje te nuttigen en daarbij even uit te rusten was er volop, uiteraard ook op het strand.

Als afsluiting hebben we in Gameren nog genoten van een prima diner. Kortom, een heel plezierige dag, zo werd het in het algemeen beoordeeld. Tegen half tien waren we weer terug in Mierlo waar inmiddels de regen met bakken uit de hemel viel, maar ja, oost west, thuis best, dus dan toch maar die bus uit en een nat pak halen. Dank voor ieders inbreng aan deze dag!

 

17 september 2017: Soldaat van Oranje:  (een dag) Om nooit te vergeten!

svo

Wat een bijzondere dag is het geworden, ons uitstapje naar Katwijk!  Al ruim twee miljoen mensen zijn ons voorgegaan en als de voorstelling Soldaat van Oranje ook na december nog verder gaat, zullen er vast en zeker nog veel meer enthousiastelingen volgen.

De reiscommissie had zich de afgelopen tijd suf gepiekerd voor welk uitstapje er genoeg animo zou zijn. Een aantal dagtochten kon niet doorgaan vanwege te weinig deelnemers. Maar nu kon – dankzij een royale subsidie van het bestuur van de Kersenplukkers – een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: een bezoek aan Soldaat van Oranje!

Het verhaal – waarschijnlijk al bij velen bekend - gaat over de Leidse student Erik Hazelhoff en zijn vrienden die een onbezorgd studentenleven leiden, totdat de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen. De jongelui realiseren zich direct dat niets meer hetzelfde zal zijn. Vriendschap en liefde zijn niet langer vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op zijn kop en de verhoudingen op scherp. Iedereen moet keuzes maken. Vechten voor vrijheid, volk, vaderland of verder studeren met je kop in het zand? Of misschien toch doelbewust kiezen voor de vijand?

Mede dankzij de grootse decors, meeslepende beelden en draaiende tribune werden we daadwerkelijk meegezogen in de voorstelling. Constant werden alle zintuigen geprikkeld, reuk, beeld, geluid alles deed mee. Na afloop, tijdens het lekkere en gezellige diner werd volop nagepraat over de voorstelling. Iedereen was het er over eens dat we een heel bijzondere musical hadden gezien.

 'Dit is een voorstelling die je gezien moet hebben. Het is overweldigend, het raakt je en het brengt een van de meest pijnlijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis tot leven. Dit is geen aanrader, dit is iets wat je gezien moet hebben omdat je anders Nederlands beste en bijzonderste theaterproductie tot nu toe gemist hebt.'

En bij deze uitspraak sluiten we ons graag aan!

 

Verjaardagskaartenactie
Ieder lid van De Kersenplukkers kon altijd rekenen op een leuke verjaardagskaart in de brievenbus als zij of hij weer een streepje erbij mocht zetten. Cobie Beks schreef de kaarten al sinds 2012 en coördineerde de bezorging. Ze volgde destijds Riek en Piet Schelfaut op die met deze verjaardagskaartenactie waren begonnen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2023 werd echter door de leden voorgesteld ermee te stoppen, een voorstel dat werd aangenomen. De aanleiding was dat de portokosten voor kaarten die naar adressen buiten Mierlo verstuurd moesten worden erg waren gestegen. Toen de actie begon werden er nog geen nieuwe leden van buiten Mierlo toegelaten en waren er weinig portokosten.
Cobie en haar team van bezorgers werden hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden. Dat gebeurde tijdens een kleine feestelijke bijeenkomst in De Vliegert. Cobie mist het kaarten schrijven wel. Ze vond het fijn om te doen.