Vergaderschema

Algemeen Bestuur
maandag 09:30
Activiteitencommissie
woensdag 09:30
Kopij-Inleverdatum
maandag 23:59
Redactievergadering
vrijdag 10:00
Publicatie NB
woensdag
2022
 17 oktober  12 oktober  17 oktober  21 oktober  26 oktober
 21 november  16 november  21 november  25 november
 30 november
 19 december  14 december      
 
2023
 16 januari + OKB  11 januari  16 januari  20 januari  25 januari
 13 februari + OKB  15 februari  13 februari  17 februari  23 februari (do)
 20 maart  15 maart  20 maart  24 maart  29 maart
 17 april  12 april  17 april  21 april  26 april
 15 mei  10 mei  15 mei  19 mei  24 mei
 19 juni  14 juni  19 juni  23 juni  28 juni
 17 juli        
 21 augustus  16 augustus  21 augustus  25 augustus  30 augustus
 18 september  13 september  18 september  22 september  27 september
 16 oktober  11 oktober  16 oktober  20 oktober  25 oktober
 20 november  15 november  20 november  24 november
 29 november
 18 december  13 december