Vergaderschema

Algemeen Bestuur
maandag 09:30
Activiteitencommissie
woensdag 09:30
Kopij-Inleverdatum
maandag 23:59
Redactievergadering
vrijdag 10:00
Publicatie NB
woensdag
 17 januari + OKB  12 januari  17 januari  21 januari  26 januari
 21 februari  16 februari  21 februari  25 februari  2 maart
 21 maart  16 maart  21 maart  25 maart  30 maart
 11 april  6 april  18 april  22 april  27 april
 16 mei  11 mei  16 mei  20 mei  25 mei
 20 juni  15 juni  20 juni  24 juni  29 juni
 18 juli        
 15 augustus  10 augustus  15 augustus  19 augustus  24 augustus
 19 september  14 september  19 september  23 september  28 september
 17 oktober  12 oktober  17 oktober  21 oktober  26 oktober
 21 november  16 november  21 november  25 november
 30 november
 19 december + OKB  14 december