Vergaderschema

Algemeen Bestuur
maandag 09:30
Activiteitencommissie
woensdag 09:30
Kopij-Inleverdatum
maandag 23:59
Redactievergadering
vrijdag 10:00
Publicatie NB
woensdag
2023
 16 januari  11 januari  16 januari  20 januari  25 januari
 13 februari  15 februari  20 februari  24 februari  1 maart
 20 maart  15 maart  20 maart  24 maart  29 maart
 17 april  12 april  17 april  21 april  26 april
 15 mei  10 mei  15 mei  19 mei  24 mei
 19 juni  14 juni  19 juni  23 juni  28 juni
 17 juli        
 21 augustus  16 augustus  21 augustus  25 augustus  30 augustus
 18 september  13 september  18 september  22 september  27 september
 16 oktober  11 oktober  16 oktober  20 oktober  25 oktober
 20 november  15 november  20 november  24 november
 29 november
 18 december  13 december      

 

Algemeen Bestuur
maandag 09:30
Activiteitencommissie
woensdag 09:30
Kopij-Inleverdatum
maandag 23:59
Redactievergadering
vrijdag 10:00
Publicatie NB
woensdag
2024
 15 januari  10 januari  15 januari  19 januari  24 januari
 19 februari 10:00  14 februari  19 februari  23 februari  28 februari
 18 maart  13 maart  18 maart  22 maart  27 maart
 15 april  10 april  15 april  19 april  24 april
 13 mei  15 mei  20 mei  24 mei  29 mei
 17 juni  12 juni  17 juni  21 juni  26 juni
 22 juli        
 19 augustus  14 augustus  19 augustus  23 augustus  28 augustus
 16 september  11 september  16 september  20 september  25 september
 21 oktober  16 oktober  21 oktober  25 oktober  30 oktober
 18 november  13 november  18 november  22 november
 27 november
 16 december  11 december