Belastinghulp

Aangifte 2022

Dit jaar staat er voor u weer een zestal personen klaar om voor u de aangifte Inkomstenbelasting IB 2022 te verzorgen. Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten:
1. Personen die in het verleden gebruik maakten van een van onze belastinginvulhulpen kunnen rechtstreeks contact opnemen met die betreffende persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd.
2. Personen die voor het eerst van deze service gebruik willen maken worden verzocht zich te melden aan de balie in De Vliegert of telefonisch via 0492 ‑ 663 436.
3. Uw aanmelding voor hulp dient u te doen zodra u bericht van de belastingdienst heeft ontvangen. Dit bericht ontvangt u in uw mailbox of via een brief van de belastingdienst.
4. Indien u geen bericht ontvangt en u heeft in het verleden wel een teruggave ontvangen dan is het verstandig om u ook aan te melden. 

Door de belastinginvulhulp wordt een machtigingscode voor u aangevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toegestuurd. Deze code is nodig om uw aangifte te laten verzorgen. De toezendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de belastinginvulhulp, of reeds eerder doorgeven aan de belastinghulp. Vanaf begin maart 2023 neemt een lid van ons team contact met u op om het invullen van uw aangifte te regelen. U overhandigt hem dan de bescheiden die hiervoor benodigd zijn.

De hulp wordt gegeven voor personen die AOW-gerechtigd zijn met een inkomen bestaande uit de AOW‑uitkering of AOW met een aanvullend pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt de maximale verzamelinkomensgrens zoals die is vastgesteld voor de zorgtoeslag, deze bedraagt (afgerond) voor een alleenstaande € 32.000 per jaar en voor gehuwden/samenwonenden € 41.000 per jaar. De vergoeding voor het verzorgen van de aangifte bedraagt € 10,- per adres.


Belastinginvulhulpen en telefoonnummers
 Naam  Telefoon
 Carel van Isterdael  0492 - 662 325
 Ad Otten  0492 - 662 513
 Harrie Peeters  0492 - 663 493
 Peter van de Riet  0492 - 663 244
 Wim Schut  0492 - 662 036
 Joop van Zwet  0492 - 663 000