Koersbalclub

koersbal1
Koersbal

Koersbal wordt beoefend op een aparte koersbalmat van 8 bij 2 meter. Er wordt gegooid met speciale ballen die niet precies rond zijn en waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit waardoor de bal een slingerende beweging krijgt, de zogenaamde curve. De koersbal moet zo dicht mogelijk bij de 'jack', een kleine witte bal, terechtkomen.

 

 

 

jeudeboules1
Jeu de boules

Jeu de boules is een overbekend recreatief spel en uitdagende sport voor alle leeftijden. Petanque is de meest verspreide variant van het bekende Franse jeu de boules. Het is een uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid, concentratie en teamgeest centraal staan.

 


 

Wanneer

Iedere dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 - tot 16.00 uur.
Wij koersballen vanaf november tot april voor het kampioenschap.

 

Aanmelden

De club zou graag enkele nieuwe leden verwelkomen. Bel even met een van onze bestuursleden.

 

Bestuur
 Functie  Naam  Telefoon
 Voorzitter  Meta van Lieshout  
 Secretaris  Ton van Helmond  06 ‑ 1216 7018
 Penningmeester  Jean van der Westen  0492 ‑ 662 519

 

Contributie

Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een bijdrage van € 1,50 per wedstrijd waar je aan deelneemt.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering, meestal half april, krijgen de beste spelers van het afgelopen jaar een prijs uitgereikt.

 

Historie

In 1991 werden door het gemeentebestuur twee jeu-de-boulesbanen aan onze vereniging geschonken. Dit was aanleiding voor enkele Kersenplukkers om een club op te richten en dat was op 30 april 1992 een feit. Jeu de boules moet buiten worden gespeeld en ligt daarom buiten de zomermaanden stil. Binnen kun je ook een dergelijke sport spelen en deze heet koersbal. Op 9 juli 1993 werd de koersbalclub opgericht.