Bestuursbesluiten

bestuurstafel

16 juli 2019

- De Rabobank zal binnenkort twee schilderijen van Hein v.d. Boomen afleveren bij De Vliegert.
- Het project vervanging podiumverlichting kan doorgang vinden.
- Canta Classica kan eventueel repeteren op 21 augustus als zij barbezetting geregeld krijgen.
- Maarten Verbruggen heeft de functie van technisch beheerder van De Vliegert aanvaard.
- De dansavond op carnavalszaterdag 2020 kan doorgaan.
- De sluitingstijd voor de bar blijft 23:30 en om 23:45 dient De Vliegert gesloten te kunnen worden.
- Kaartverkoop bij de dansavonden wordt vervangen door contante betaling bij binnenkomst.
- Bij dansavonden zullen schaaltjes pinda's gratis zijn maar alleen op de bar.
- De organisatie van de dansavonden kan op vrijdag daaraan voorafgaand vanaf 18:00 beginnen.
- Bij biljartevenementen kan het bestuur van de club uiterlijk 14 dagen voor het evenement bestellingen plaatsen en afrekenen met het barbeheer.
- De biljartclub kan ook in de vakantieperiode op vrijdagmorgen voor 10:00 de biljartzaal poetsen.
- Er wordt overgegaan tot reparatie van de airco in de biljartzaal.
- De firma Heesmans zal meerdere luchtkwaliteitsmetingen in de biljartzaal uitvoeren tijdens grotere evenementen.

18 juni 2019

- De minimumtoegangsprijs voor lezingen wordt € 2,-.
- Vervanging van de podiumverlichting wordt onderzocht door een projectteam o.l.v. Jaap Veneman.
- De situatie rondom de Jeu-de-Boulesbaan wordt besproken met de gemeente.
- De problemen met de airco in de biljartzaal worden verder onderzocht door de firma Heesmans.

21 mei 2019

- De Jeu-de-Boulesbaan wordt niet opgeknapt door de vrijwilligers van MDO.
- Michiel Lenssen neemt de functie van 1e penningmeester in het verenigingsbestuur op zich.
- De 'bestek- en serviesvergoeding' van € 1,- per persoon wordt uit het reglement CMCV geschrapt.

16 april 2019

- Michiel Lenssen wordt benoemd als bestuurslid. Hij vult een tussentijdse vacature in.

19 maart 2019

- Er komt geen kassa bij de bar. Voor de barvrijwilligers is dat niet werkbaar.
- Door voorgaand besluit kan er geen PIN-automaat komen bij de bar.
- Wegens te hoge kosten en beperkte bruikbaarheid komt er geen Ideal voor bestellen van kaartjes.
- De afhaalregeling wordt de norm. Na de afhaaldatum gaan overgebleven kaartjes in de vrije verkoop.
- De kerstviering wordt verplaatst naar 11 december.
- Het biljarttoernooi in december kan doorgang vinden in de laatste week voor Kerstmis.
- In 2020 kan Canta Classica repeteren na de ALV en op woensdag na Carnaval.
- Spa 'Chateau Gerlach' wordt de bestemming van de groepsreis 2019.
- Er wordt een commissie Technische Zaken ingesteld.
- Het etentje van de Jokerclub zal plaatsvinden op 28 maart.

19 februari 2019

- Kaartverkoop voor de kerstviering zal lang tevoren aangekondigd worden.
- Kaartjes voor de kerstviering kunnen niet meer worden gereserveerd maar moeten worden afgehaald.
- De opbrengst van de komende clubactie van de Rabobank zal worden benut voor de podiumverlichting.
- Per 1 maart worden enkele foodartikelen in prijs verhoogd wegens gestegen inkooptarieven.

15 januari 2019

- De vereniging doet een beroep op de leden de vrijkomende functie van penningmeester in te vullen.
- De vereniging doet een beroep op de leden de vrijkomende functie van bestuurslid technische zaken in te vullen.
- De vereniging zoekt een vrijwilliger voor de kascommissie.
- Wegens te hoge kosten wordt voorlopig afgezien van airco in de grote zaal.
- Er komt een reserverolstoel in De Vliegert voor gebruik bij ongevallen.
- Niet gebruikte barmunten kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.
- Het jubileum van de bridgeclub wordt niet gesponsord door de vereniging.
- Het beleidsplan 2019-2023 wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd tijdens de ALV.
- De kerstviering blijft in de huidige vorm gehandhaafd. De toegangsprijs wordt licht verhoogd naar € 5,-.
- Optredende leden dienen ook voor de kerstviering te betalen maar hebben 50% korting.
- Er is geen verhoging van de bartarieven nodig, ondanks de BTW-verhoging.
- Activiteiten georganiseerd door de Activiteitencommissie dienen kostenneutraal te blijven.
- Koningsdag 2019 in De Vliegert komt te vervallen.
- Er komt een rondleiding voor de nieuwe BHV-teamleden op een vrijdagmiddag.

18 december 2018

- De belangstelling voor een groepsreis naar de Keukenhof zal worden gepeild.
- Bij de volgende Vliegert-Quiz mogen teams meedoen waarvan tenminste 1 deelnemer Kersenplukker is.
- De vereniging aanvaardt in dank een aanbod van de Rabobank om een schilderij van Hein van den Boomen te krijgen.
- Bij het Jastoernooi zal consumptietarief 1 gelden ondanks dat het een open activiteit is.
- Per 1 januari 2019 wordt het vaasje tapbier een aparte categorie bij de consumpties.

20 november 2018

- De contributie voor Werelddansen wordt verhoogd naar € 32,50 per jaar met ingang van januari 2019.
- Het bestuur van de fietsclub wordt geadviseerd het dragen van fietshelmen tijdens de tochten te promoten.
- Afdelingen en externe partijen kunnen niet meer rekenen op beschikbaarheid van zaalvrijwilligers.
- Het formulier aanvraag evenement wordt in verband met vorig punt gewijzigd.
- Het vaasje tapbier wordt toegevoegd aan het barassortiment, prijscategorie speciale bieren.
- De podiumverlichting in de grote zaal zal worden vervangen.
- Het beleidsplan voor 2019-2023 is besproken en vastgesteld.

16 oktober 2018

- Aanvraag van De Kersenlanders voor een optreden op 13 januari 2019 is goedgekeurd.
- Aanvraag van Harmonie St. Lucia voor een optreden op 24 maart 2019 is goedgekeurd.
- Witte barmunten komen beschikbaar voor externe partijen maar tegen een hoger tarief dan voor interne partijen.
- Er zal overleg plaatsvinden over het doorgaan van reguliere activiteiten tijdens de kermismatinee van 2019.

18 september 2018

- Er is een budget van € 300,- gereserveerd voor 2019 ten behoeve van themaversieringen.
- Lezing 'Rembrandt in de Jordaan' kan doorgang vinden met entreeprijs € 7,50.
- Er komt geen vitrinekast te staan in De Vliegert.
- Een voorstel voor z.g. zwerfboeken wordt nader bestudeerd.
- De vrijwilligersavond volgend jaar (2019) wordt gehouden op 26 oktober.

26 augustus 2018

- Leden worden verzocht artikelen voor lokale bladen via de redactie van De Kersenplukkers in te dienen.
- Webpagina's van afdelingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van De Kersenplukkers.
- De privacyverklaring is geactualiseerd in overeenstemming met voorgaand besluit.
- De Dartclub heeft zichzelf opgeheven. De vereniging gaat met de darters in gesprek over een mogelijk vervolg.
- Het verzoek van de Koersbalclub voor nieuwe (anders gekleurde) ballen is gehonoreerd.
- Er komt in oktober een vergadering met het verenigingsbestuur en delegaties van afdelingen en activiteiten.
- Bij de ziekendag van de Zonnebloem op 8 september is er gratis koffie en thee bij binnenkomst.
- Op 21 oktober is er exclusief voor de leden van Just for Fun gratis koffie en thee.

19 juni 2018

- Just For Fun zal op 21 oktober optreden, toegangsprijs € 4,--.

11 mei 2018

- Project Max Vitaal wordt toch gefaciliteerd en wel op 6 oktober.
- Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van kosten is gewijzigd.
- Er worden geen bartarieven op de website gepubliceerd.

17 april 2018

- Door onvoldoende capaciteit bij docenten gaat Tai-Chi geen activiteit worden bij de vereniging.
- Samen Zingen krijgt eenmalig de kopieerkosten voor liederenbundels voor huidige deelnemers vergoed.
- De creatieve club exposeert voortaan in de kleine zaal.
- Een instructie met voorwaarden voor het gebruik van gratis consumpties is verstrekt aan het barbeheer.
- Het concept voor een afdelingsreglement is goedgekeurd en wordt via de website beschikbaar gesteld.
- De rookruimte blijft bestaan tenzij zou blijken dat dit wettelijk verboden is.
- Ventilatoren in de kleine zaal worden vervangen.
- Er is een begin gemaakt met het formuleren van privacybeleid door de vereniging. Zie Reglementen.
- Toegang bij de Oranjeavond is gratis, consumpties moeten worden afgerekend.
- Toestemming is verleend voor een lezing met onderwerp osteoporose (botontkalking).
- Prinsenverkiezing en Prinsenreceptie zijn verzet naar 2 en 9 december.
- Kannenkoffie en kannenthee maken geen deel meer uit van het barassortiment.
- Dit jaar geen deelname van de vereniging aan het project Max Vitaal.
- Er komt voorlopig geen koffieautomaat in het café.
- Een dorpsquizteam heeft de kleine zaal tegen het geldende tarief mogen huren op 27 oktober 's avonds.

20 februari 2018

- De Open Dag gaat door, de datum is zondag 22 april.
- De frequentie van cursussen voor BHV-ers zal met de betrokkenen worden overlegd.
- Het verzoek van de Dementheek om incidenteel een zaal in De Vliegert te kunnen huren is geaccepteerd.

 16 januari 2018

- Het assortiment hapjes van de bar voor onderafdelingen is uitgebreid met mini-loempia's.
- De prijzen van genoemd assortiment zijn opnieuw vastgesteld.
- Een nieuw Huishoudelijk Reglement is opgesteld ter goedkeuring door de leden tijdens de komende ALV.
- De jaarrekening 2017 is goedgekeurd en de begroting 2018 is vastgesteld.
- Er komt een uitbreiding van het aantal zonnepanelen op De Vliegert.
- Tai-Chi wordt wellicht een nieuwe activiteit. Er komt een demonstratiebijeenkomst voor belangstellenden.
- De regeling representatiekosten is aangenomen.

12 december 2017

- Het artikel 'drukwerkkosten' is toegevoegd aan het Reglement CMCV.
- Op koningsdag vrijdag 27 april is De Vliegert gesloten.
- Op 1 mei zal een koningsavond worden georganiseerd.
- Aanvraag dansmariekestoernooi de Stillekes voor 18 maart is goedgekeurd.
- Gerard Goossens wordt secretaris en contactpersoon bij de Activiteitencommissie.
- De regeling representatiekosten is herzien.

13 november 2017

- Beheerder Elaine Eijsermans krijgt een collega: Trees van Schijndel.
- De ALV wordt gepland op woensdag 28 maart 2018. Geen andere activiteiten die dag.
- Entreeprijs kerstviering wordt € 3,-. Er komen 150 kaartjes voor vrije verkoop.

17 oktober 2017

- Er worden extra stoelen besteld voor de grote zaal.
- Er wordt geen officiële heropening van De Vliegert georganiseerd.
- Van nieuwe leden komen geen adressen meer in het nieuws bulletin.
- Vakantieopeningstijden 1 gelden van 30 april 2018 /tm 13 juli 2018.
- Vakantieopeningstijden 2 gelden van 16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018.
- Kerstviering 2018 op woensdag 12 december. Geen andere activiteiten die dag.
- In de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar 2018 is De Vliegert ’s avonds gesloten.

12 september 2017

- Het Dagelijks Bestuur vergadert voortaan niet meer op vaste datums.
- Het nieuwe Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van kosten is vastgesteld.
- Dit jaar is er geen overlegvergadering tussen algemeen bestuur en besturen van de onderafdelingen.
- Overeenkomst Canta Classica is getekend (CC als onderafdeling van De Kersenplukkers).
- De organisatie van een dansavond door de CV is akkoord.
- In de week tussen Kerst en Nieuwjaar 2017 zijn de openingstijden van De Vliegert: overdag normaal, ’s avonds gesloten.

15 augustus 2017

- Het fonds Vrienden van De Kersenplukkers wordt vervangen door Donateurs van De Kersenplukkers.
- De bestuurskamer kan gereserveerd worden voor vergaderingen.
- De Huisregels zijn gewijzigd met betrekking tot verhuur van inventaris van De Vliegert voor extern gebruik.
- Artikelen uit het hapjesassortiment van de bar voor onderafdelingen mogen niet door onderafdelingen zelf worden ingekocht.
- Een nieuwe tarievenlijst voor de bar is vastgesteld.

11 juli 2017

- Gerard Goossens is tussentijds benoemd tot bestuurslid in de functie van tweede secretaris.
   Hij vult de vacature in die ontstond na het aftreden van Ton van den Bruele.