Home

Marie Jose 2020

Welkom bij De Kersenplukkers

Beste Kersenplukkers,

De scholen draaien weer volop en de meeste vakanties zijn weer voorbij. Alles gaat weer zijn gangetje zou je zeggen. De Vliegert is weer elke dag open en ook staan Elaine en de barvrijwilligers paraat. Vergaderingen en besprekingen over de nodige maatregelen worden ook weer bezocht. Maar uiteraard alles met afstand, ontsmet-ten, etc.

Het is voor velen toch nog een drempel om naar De Vliegert te komen. Ik snap dat helemaal. Moet u ook niet doen, als u twijfelt. Ik wens in ieder geval de afdelingen die weer aan de gang zijn heel veel succes en gezondheid, maar dat wens ik zeker ook iedereen die thuis blijft.

Van 1 tot 8 oktober is de nationale Week tegen Eenzaamheid. Waar moet je op letten? Dat is voor iedereen anders. Ik denk dat u wel weet wat de symptomen van eenzaamheid zijn. Deze mensen krijgen weinig bezoek, leven teruggetrokken, vragen aandacht, hebben vaak alcoholproblemen, verwaarlozen zichzelf, claimen mensen of houden juist contacten af. Gerichte oplossingen zijn er niet, maar een paar zaken kunnen wel meehelpen. Zaken zoals je ogen en oren goed open houden en goed kijken en luisteren. En, heel belangrijk, de mensen wezenlijk aandacht geven en in hun waarde laten. We moeten iemand niet willen veranderen of zich laten aanpassen. Nee, wij moeten ons aanpassen aan hen. Het is voor iedereen een moeilijke tijd, maar je staat niet alleen. Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen niet geïsoleerd raken. Maak een afspraak met ze of ga eens wandelen. Ook is samen boodschappen doen een optie. Hopelijk draagt ons Nieuws Bulletin ook voor velen iets positiefs bij.

Heeft u vragen dan mag u altijd bellen. Het bestuur is nog steeds druk bezig met de luchtverversing in het gebouw. Wil je het optimaal doen dan zit er een enorme prijskaart aan. Maar we houden de opties open en doen ons best om zaken te regelen. Heeft er iemand een lumineus idee, dan horen we dat graag.

Vriendelijke groeten,

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter driekersen

27-09-2020

 

groenlicht

Wij zijn in actie!

De volgende afdelingen en activiteiten zijn in actie:
Biljartclub, Black Cherry Dancers, Creatieve club (ochtend),
Damesgym (ochtend, 3 groepen), Darten (avond), Handwerken (middag),
Herengym, Kienen (oneven weken), Koersbal (dinsdag- & vrijdagmiddag),
Kruisjassen (middag), Mondharmonicaclub (middag), Werelddansen,
Zwemmen (donderdagochtend, Hotel Hup).

oranjelicht

In afwachting van verdere informatie

Dansavonden (protocol aangeleverd, nog geen dansavonden gepland).

roodlicht

Protocol nog op te stellen

Canta Classica, Samen Zingen (afhankelijk van regels voor koren).
Sjoelen
Toneelvereniging

roodlicht

Voorlopig niet in actie

Bridgeclub
Fietsclub
Jokeren
Rikken

inloopcafe

Inloopcafé opent

Tijdens de laatste vergadering van het verenigingsbestuur is gekeken naar uitbreiding van de mogelijkheden om elkaar weer in De Vliegert te treffen. We hebben besloten om vanaf 7 oktober De Vliegert open te stellen voor een beperkte vrije inloop tijdens de openingstijden van het Inloopcafé De Kersenplukkers waardoor sociale contacten voor de leden wat uitgebreid worden. Het Inloopcafé De Kersenplukkers is elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag geopend vanaf 14.00 uur.

roodlicht bridge

Bridgeclub De Vliegert

Het is alweer een tijdje geleden dat er nieuws was vanuit de bridge-club. Onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 augustus j.l. geeft ons een mooie gelegenheid daar iets aan te doen. De vergadering verliep zoals we gewend zijn, helaas met minder leden en ook zonder aansluitende bridge drive. En dit alles vanwege het coronavirus dat nog steeds onder ons is en nu alleen maar heftiger aan het worden is. Tijdens de ALV is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Voorzitter Rob van Kerkhoven en de leden Greet van Lieshout en Willem Verhorevoort waren aftredend en herkiesbaar, waartoe bij acclamatie is besloten. Na zes jaar is penningmeester Ans Waterschoot aftredend en niet herkiesbaar. Ans werd in de bloemetjes gezet en bedankt voor haar niet aflatende energie en inzet voor de bridgeclub. Hans Zwart is bij acclamatie benoemd tot nieuwe penningmeester. We hadden zo gehoopt dat we in september zouden kunnen starten. Nu hebben we onze hoop weer op januari gericht, maar ook dat is nog niet zeker. Het bestuur komt minimaal eens per twee maanden bijeen om de situatie te bespreken. Wij zullen onze leden hiervan regelmatig op de hoogte brengen. Wat wel zeker is, is dat als we kunnen starten we daar een mooi feestje van gaan maken! Wij wensen jullie het allerbeste, zorg goed voor jezelf en jullie naasten. Namens de Bridgeclub, Henny Vliegen

afgelast

Vrijwilligersavond gaat dit jaar niet door

Traditioneel biedt De Kersenplukkers de vele enthousiaste vrijwilligers waar de vereniging immers op draait in het najaar een feestavond aan. Maar door zo langzamerhand overbekende oorzaak zal ook dit mooie evenement dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Onze waardering is er niet minder om, we kunnen het alleen niet feestelijk tot uitdrukking brengen en zijn genoodzaakt dit volgend jaar pas te doen. Beste mensen, allemaal heel veel dank voor wat jullie voor de vereniging doen!

hotel hup

Zwemmen opnieuw een officiële activiteit

Het zwemmen in hotel Hup, voorheen De Brug, is een arrangement specifiek voor de leden van De Kersenplukkers. Hannie van Zwet fungeert als contactpersoon. Dit zwemmen in het kader van MBVO bestaat uit een deel zwemmen en een deel aquajoggen. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Om deel te kunnen nemen moeten onze leden een tien-knippenkaart kopen voor € 50, en daarvoor kunnen ze dan circa 1,5 uur gebruik maken van het zwembad en de koffie. Kom eens kijken op een donderdagochtend. De les is van 11.30 tot 12.00 uur.

anwb automaatje

ANWB Automaatje rijdt weer

Na een verplichte stop vanwege corona kunnen ingeschreven deelnemers van AutoMaatje in Geldrop-Mierlo sinds woensdag 15 juli weer een rit aanvragen. Door corona is er wel e.e.a. veranderd. Er gelden strenge regels. Niet alleen de deelnemers maar ook de vrijwilligers - veelal pensionado’s - zijn vaak op leeftijd of anderszins kwetsbaar. Ongeveer de helft van de vrijwillige chauffeurs is op dit moment beschikbaar om voor minder mobiele plaatsgenoten te rijden. Dat betekent ook dat er voorlopig maar half zo veel ritten kunnen worden uitgevoerd. Alle chauffeurs zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen en middelen om het voertuig te desinfecteren. Bij gerede twijfel kan een chauffeur besluiten om de geplande rit toch niet te maken. Natuurlijk proberen we dit te allen tijde te voorkomen. Daarom vragen we ook het een en ander van u als deelnemer! Lees hier het hele artikel.

exposities

Schilderijen in het Fotoboek

Omdat we niet naar De Vliegert kunnen komen zijn twee kleine fotoseries met kunstwerken die in ons verenigingsgebouw hangen nu te zien in het Fotoboek. Het zijn schilderijen die door onze creatieve club zijn gemaakt en in de kleine zaal hangen en schilderijen die vanaf 1 maart in de grote zaal hangen. Dat laatste is de expositie van Ans Rullens. Op de pagina kunstexposities kunt u meer over haar lezen.

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436