Home

Marie Jose 2020

Welkom bij De Kersenplukkers

Beste Kersenplukkers,

Met pijn in mijn hart schrijf ik nu mijn welkomstwoord. Helaas is er weer een lock down vanuit de regering uitgevaardigd. Zoals de meesten wel weten zullen ook wij ons daar aan moeten houden. Maar dat is wel noodzakelijk voor onze gezondheid. En als iedereen zich hieraan houdt, dan is een en ander des te eerder onder controle. Ik denk dat ik hier niet veel over hoef uit te weiden en dat het wel duidelijk is.

Onlangs las ik een mooi stukje, dat ik graag met jullie wil delen en wat nog allemaal wel kan. Wat is er momenteel niet afgelast? Stukje wandelen, filmpje kijken, uitgebreid koken, spelletje spelen, muziek luisteren, een boek lezen, (online) gamen, uitslapen, tijd voor elkaar, lachen, zingen, dankbaar zijn en maximaal drie mensen ontvangen. Genoeg hierover. Er wordt door de media al genoeg over verteld.

Ondanks alle moeilijkheden en beperkingen proberen wij toch zoveel mogelijk te doen voor u, De Kersenplukkers. Momenteel zijn we weer druk bezig met de ventilatie in ons gebouw. Gelukkig hebben we nu iemand gevonden die misschien een goede oplossing heeft. Dat gaat niet over één nacht ijs. Daar is meer voor nodig maar ik heb wel goede hoop. We doen ons best en hopelijk krijgen we de gemeente hier ook warm voor. Als we hier meer over weten zullen wij u in kennis stellen. Nu is het daar een beetje te vroeg voor.

De redactie van het Nieuws Bulletin doet er alles aan om telkens weer voor een lezenswaardig Nieuws Bulletin te zorgen. En dat valt niet mee in deze tijd met weinig tot geen activiteiten en dus ook weinig informatie vanuit de vereniging. De redactie zou dit vervelende coronajaar heel graag willen afsluiten met een knallend (kerst)nummer. In de recente uitgave van het Nieuws Bulletin doet zij een beroep op u allen. Geef s.v.p. gehoor aan die oproep zodat veel lezers kunnen genieten van uw bijdrage! Rest mij u een mooie herfst toe te wensen en probeer te genieten, al is dit soms erg moeilijk. Maar vooral: blijf gezond.

Vriendelijke groeten,

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter driekersen

22-10-2020

 

vulpen

Cor Vreven overleden

Ons bereikte het trieste nieuws dat op 28 oktober onze hoofdredacteur Cor Vreven is overleden. Uitgerekend op de dag dat zijn geliefde Nieuws Bulletin bezorgd wordt. Cor heeft er nog met enorm enthousiasme aan gewerkt en riep de leden van De Kersenplukkers op om stukjes in te zenden voor een mooie kerstuitgave.
We zullen onze echte vakman bij de redactie enorm missen maar bovenal wensen we Annelies en de familie Vreven veel sterkte met dit verlies.

groenlicht

Wij zijn in actie!

De volgende afdelingen en activiteiten zijn in actie:
Biljartclub,
Damesgym (3 groepen), Darten, Handwerken,
Herengym,
Kienen (oneven weken), Koersbal, Kruisjassen,
Zwemmen (donderdagochtend, Hotel Hup)

oranjelicht

Wij zijn in pauzestand

Creatieve club
Dansavonden met DJ Wim
Linedanceclub, Werelddansen,
Mondharmonicaclub

roodlicht

Wij zijn niet actief

Canta Classica, Samen Zingen
Sjoelen, Toneelvereniging,
Bridgeclub, Fietsclub, Jokeren, Rikken

inloopcafe

Inloopcafé gesloten

Tijdens een vergadering van het verenigingsbestuur is gekeken naar uitbreiding van de mogelijkheden om elkaar weer in De Vliegert te treffen. We hebben besloten om vanaf 7 oktober De Vliegert open te stellen voor een beperkte vrije inloop tijdens de openingstijden van het Inloopcafé De Kersenplukkers waardoor sociale contacten voor de leden wat uitgebreid worden.
Met ingang van 14 oktober is deze mogelijkheid alweer vervallen omdat horeca-activiteiten niet meer mogelijk zijn.

afgelast

Algemene Ledenvergadering 2020 gaat niet door

De ALV gaat niet door en wordt doorgeschoven naar 10 maart 2021. Er staan nu geen bestuurswisselingen of wijziging van de contributie op de agenda en er worden geen doorslaggevende besluiten genomen. De leden die zich hebben aangemeld worden door de secretaris in kennis gesteld van dit besluit. Tevens zal dit besluit geplaatst worden in het eerstvolgende Nieuws Bulletin. De leden kunnen op de hoogte zijn van de in maart ter inzage gelegde stukken voor deze vergadering. Het verslag van de kascommissie is gereed en wordt geplaatst in het eerstvolgende Nieuws Bulletin. Leden die vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de agenda of anderszins, kunnen deze richten tot de secretaris, waarna deze vragen zullen worden beantwoord en besluiten zullen worden toegelicht.

afgelast

Vrijwilligersavond 2020 gaat niet door

Traditioneel biedt De Kersenplukkers de vele enthousiaste vrijwilligers waar de vereniging immers op draait in het najaar een feestavond aan. Maar door zo langzamerhand overbekende oorzaak zal ook dit mooie evenement dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Onze waardering is er niet minder om, we kunnen het alleen niet feestelijk tot uitdrukking brengen en zijn genoodzaakt dit volgend jaar pas te doen. Beste mensen, allemaal heel veel dank voor wat jullie voor de vereniging doen!

hotel hup

Zwemmen opnieuw een officiële activiteit

Het zwemmen in hotel Hup, voorheen De Brug, is een arrangement specifiek voor de leden van De Kersenplukkers. Hannie van Zwet fungeert als contactpersoon. Dit zwemmen in het kader van MBVO bestaat uit een deel zwemmen en een deel aquajoggen. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Om deel te kunnen nemen moeten onze leden een tien-knippenkaart kopen voor € 50, en daarvoor kunnen ze dan circa 1,5 uur gebruik maken van het zwembad en de koffie. Kom eens kijken op een donderdagochtend. De les is van 11.30 tot 12.00 uur.

exposities

Schilderijen in het Fotoboek

We kunnen weliswaar weer naar De Vliegert komen maar de twee kleine fotoseries met kunstwerken die in ons verenigingsgebouw hangen blijven nog een tijdje in het Fotoboek. Het zijn schilderijen die door onze creatieve club zijn gemaakt en in de kleine zaal hangen en schilderijen die vanaf 1 maart in de grote zaal hangen. Dat laatste is de expositie van Ans Rullens. Op de pagina kunstexposities kunt u meer over haar lezen.

roodlicht bridge

Bridgeclub De Vliegert

Het is alweer een tijdje geleden dat er nieuws was vanuit de bridgeclub. Onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van 28 augustus j.l. gaf ons een mooie gelegenheid daar iets aan te doen. De vergadering verliep zoals we gewend zijn, helaas met minder leden en ook zonder aansluitende bridgedrive. En dit alles vanwege het coronavirus dat nog steeds onder ons is en nu alleen maar heftiger aan het worden is. Tijdens de ALV is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Voorzitter Rob van Kerkhoven en de leden Greet van Lieshout en Willem Verhorevoort waren aftredend en herkiesbaar, waartoe bij acclamatie is besloten. Na zes jaar is penningmeester Ans Waterschoot aftredend en niet herkiesbaar. Ans werd in de bloemetjes gezet en bedankt voor haar niet aflatende energie en inzet voor de bridgeclub. Hans Zwart is bij acclamatie benoemd tot nieuwe penningmeester. We hadden zo gehoopt dat we in september zouden kunnen starten. Nu hebben we onze hoop weer op januari gericht, maar ook dat is nog niet zeker. Het bestuur komt minimaal eens per twee maanden bijeen om de situatie te bespreken. Wij zullen onze leden hiervan regelmatig op de hoogte brengen. Wat wel zeker is, is dat als we kunnen starten we daar een mooi feestje van gaan maken! Wij wensen jullie het allerbeste, zorg goed voor jezelf en jullie naasten. Namens de Bridgeclub, Henny Vliegen

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436