Home

marie jose

Welkom bij De Kersenplukkers

Beste Kersenplukkers,

De deuren van De Vliegert komen al wat eerder dan we eerst hebben aangekondigd op een kiertje te staan. Het bestuur heeft overlegd met de leiding van de verschillende afdelingen en activiteiten om te komen tot een protocol voor een proefopenstelling van De Vliegert. Het bestuur legde de algemene eisen vast in de brief die u hier kunt lezen.

Als datum voor de proefopenstelling is maandag 20 juli a.s. gekozen. Helaas zullen niet alle afdelingen en activiteiten kunnen of willen meedoen. Het is alleen mogelijk als men aan de landelijke richtlijnen kan voldoen en er voldoende vrijwilligers zijn die een oogje in het zeil houden. Niettemin een lichtpuntje. Laten we proberen er een succes van te maken. De periode loopt tot 23 augustus.

Tijdens de sluiting van De Vliegert heeft niet alles stilgelegen, met name aan de buitenkant van ons mooie gebouw. Het onkruid groeit immers gewoon door. Twee mensen, zeker niet de jongsten, hebben daar hard aan gewerkt: Jan Smeets en Wim de Louw zijn daar aardig wat uurtjes mee bezig geweest. Hartelijk dank daarvoor. Maar het is wel zwaar voor hen. Daarom zou ik er graag wat hulp bij willen hebben. Ik denk dan aan twee personen zodat we de werkzaamheden wat redelijker kunnen verdelen, want vele handen maken licht werk. Wie is bereid om Jan en Wim mee te helpen? Als u geïnteresseerd bent kunt u het bestuur bellen. Bij voorbaat dank hiervoor.

Ook wil ik de redactie van ons Nieuws Bulletin en de bezorgers hiervan bedanken. Fijn dat er in coronatijd toch de moed en energie is gevonden om een mooi bulletin te maken. Ik denk dat veel mensen dit op prijs hebben gesteld, zeker die personen die veel alleen zijn en weinig naar buiten hebben gekund. Heel erg bedankt allemaal.

Vriendelijke groeten,

Marie-José van de Kimmenade, voorzitter driekersen

09-07-2020

 

groenlicht

Goedgekeurde protocollen

De volgende afdelingen en activiteiten hebben groen licht om mee te doen aan de proefopenstelling die zal beginnen op maandag 20 juli a.s.:
Biljartclub, Black Cherry Dancers, Damesgymnastiek (ochtend, 3 groepen), Koersbal (dinsdag- & vrijdagmiddag, grote zaal), Kruisjassen, Mondharmonicaclub (middag), Creaclub (ochtend).

oranjelicht

In afwachting van verdere informatie

Dansavonden (protocol aangeleverd, geen dansavonden gepland voor 23 augustus).

roodlicht

Protocol nog op te stellen

Dartsclub (speelt niet voor 23 augustus)
Herengymnastiek, Jokeren
Kienen, Sjoelen (kan weer na 23 augustus)
Samen Zingen (afhankelijk van regels voor koren).
Volksdansen (houdt alleen een bijeenkomst op dinsdagmorgen 21 juli).

roodlicht bridge

Bridgeclub De Vliegert organiseert geen zomercompetitie

Na bestudering en overleg met RIVM, GGD, etc., zijn wij tijdens onze bestuursvergadering tot de conclusie gekomen dit jaar geen zomerinstuif te organiseren. Wij hopen in september de competitie te kunnen starten en zullen daar - indien nodig - tijdig een protocol voor indienen. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van BC de Vliegert, Henny Vliegen, secretaris

fietsclub

Vliegert-Trappers gaan nog niet van start bij 1,5m regel

Voor de leden van de fietsclub heeft hun leider Henny de Pee een bericht opgesteld dat u kunt lezen met een klik op de afbeelding, of door naar de pagina van de fietsclub te gaan via de menubalk.

roodlicht cantaclassica

Canta Classica

Tot 1 september blijft Canta Classica helaas het licht op rood houden. Annie van Hoof laat weten dat de leden op woensdag 9 september bij elkaar zullen komen, gewoon om elkaar weer eens te zien. Zangkoren moeten aan de 1,5m afstandseis voldoen en zich zig-zag opstellen. Leden wordt verzocht tijdig contact op te nemen met het secretariaat of met hun contactpersoon om kenbaar te maken of en wanneer zij weer mee willen doen aan eventuele repetities.

rikken home

Rikclub ziet geen kans om te spelen bij 1,5m regel

Beste rikkers, de bedoeling is dat De Vliegert binnenkort weer opengaat. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan al kunnen rikken, zolang de regel is van 1,5m afstand kunnen wij niet rikken, dat is niet te doen. Ik zou ook niet graag hebben dat er iemand ziek zou worden. Ik hoop dat er snel verandering gaat komen zodat wij weer gezellig kunnen rikken. Let op en blijf gezond. Vriendelijke groeten, Math.

roodlichttoneel

Toneelvereniging overlegt met achterban

Omdat recentelijk er meer mogelijk is geworden bij toneelvoorstellingen zal het bestuur van de toneelvereniging in overleg gaan met hun leden om te beslissen of zij met de proefopenstelling toch iets kunnen doen. Vooralsnog leken de regels weinig soelaas te bieden. Echter nu geldt voor acteurs dat zij tijdens toneelspel contact met elkaar mogen hebben.

naaldendraad

Handwerkclub kijkt het nog even aan

Onder het motto safety first heeft de handwerkclub aangegeven nog niet mee te doen met de proef-openstelling op 20 juli. Zij kijken het nog even aan en wachten wellicht tot september.

exposities

Schilderijen in het Fotoboek

Omdat we niet naar De Vliegert kunnen komen zijn twee kleine fotoseries met kunstwerken die in ons verenigingsgebouw hangen nu te zien in het Fotoboek. Het zijn schilderijen die door onze creatieve club zijn gemaakt en in de kleine zaal hangen en schilderijen die vanaf 1 maart in de grote zaal hangen. Dat laatste is de expositie van Ans Rullens. Op de pagina kunstexposities kunt u meer over haar lezen.

university of twente

De wereld na de crisis, denkt u mee?

Anneke Sools zoekt personen die mee willen doen aan een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente. De kernvraag is: hoe zou de wereld er volgens u na de crisis uit moeten zien? Wilt u hieraan meedoen neem dan contact op met Frans Sools via tel. 06 4991 7771. U kunt ook de website van de universiteit bezoeken.

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436