Historie

De Kersenplukkers

 

Oprichting1e bestuur Kersenplukkers

De oprichting van de vereniging vond plaats op 28 augustus 1951 onder de naam 'Bejaardenvereniging De Oude Kersenplukkers'. Aanvankelijk kon men pas lid worden bij het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd. Later is de leeftijdsgrens stapsgewijs verlaagd tot de huidige vijftig jaar.

Op de foto zien we de eerste bestuursleden. Zittend: Piet Beks (intiatiefnemer), Christ Liebreks, Mevr. Krol en Burgemeester Krol en de heer Gerrits. Staand: G. van Ooijen, J. Beenen, J. Daans en M. van Vlokhoven. In het artikel 60 jaar Geschiedenis van de Kersenplukkers vindt u de uitgebreide historie van de vereniging.

 

Bijzondere benoemingen

Hieronder staat de lijst van personen die een bijzondere benoeming hebben gekregen maar niet meer in ons midden zijn:

   Ereleden †    Leden van Verdienste †
 • Dhr. J. Smeets
 • Dhr. Chr. Liebreks
 • Dhr. H. Romonesco
 • Dhr. P. Beks
 • Dhr. M. v. Vlokhoven
 • Dhr. A. van Hooft
 • Mevr. F. van de Vleuten - Steuns
 • Dhr. J. van de Kimmenade
 • Dhr. P.M. Schelfaut

 

 • Dhr. J. van der Ham
 • Mevr. J. Liebreks - van de Heuvel
 • Dhr. A.Th.J. Basemans
 • Dhr. M.A.M. Smeets
 • Mevr. T. Asmussen - de Quillettes

 

De Vliegert

Het veld waarop De Vliegert is gebouwd, werd in het recente verleden reeds De Vliegert genoemd. De naam zou kunnen verwijzen naar de windvogels die daar destijds werden opgelaten. Deze suggestie wordt nog eens versterkt door de windvogel die aan de voorgevel van het gebouw prijkt. Nu lijkt het oplaten van windvogels een activiteit te zijn die nog niet zo lang populair is. Toch is dit niet het geval, aangezien windvogels in Nederland reeds eeuwen bekend zijn. Rond 1300 komen de eerste vliegers in West-Europa voor. Zij werden meegenomen door ontdekkingsreizigers die in China en Japan waren geweest. In Nederland werden vliegers vanaf het midden van de 18e eeuw gebruikt in de weerkunde.

In Mierlo kwam in het verleden ook de veldnaam (toponiem) Vliegakker voor. Bij het lokaliseren van dit toponiem is gebleken, dat deze akker tegenover De Vliegert aan de andere zijde van de Heer van Rodestraat was gelegen. Indien men bedenkt dat 'ert' grond of akker betekent, dan is de overgang van Vliegert naar Vlieg-ert en naar Vliegakker niet meer moeilijk.

In Oud Archief van Mierlo bevindt zich het Bunderboek (Chijnsboek) van 1792 en hierin wordt de Vliegakker slechts eenmaal genoemd. In (de Chijnskring) Peelland wordt dit toponiem niet in andere bunderboeken aangetroffen. Op internet staat een boek van Chris Buiks over toponiemen in West Brabant: Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda. Op blz 41 staat vermeld: "De Vliegende vennen zullen vennen te midden van stuivende grond zijn geweest". Ook in Helden vermoedt men dat het woord vliegert naar stuifzand verwijst.

De vraag is nu, of dit voor Mierlo ook zou kunnen gelden. Daarvoor moeten we kijken naar de geologie van het gebied rondom de Vliegakker. Nu is de Vliegakker nabij het hoogste punt (de Zandheuvel) binnen de bebouwde kom van Mierlo gelegen. Als gevolg van de overheersende westenwinden, de hoogteligging en de geologische ondergrond kon hier, bij onjuiste bodembewerking, gemakkelijk stuifzand ontstaan. Het is daarom aannemelijk dat Vliegert stuifzand betekent, aldus Henk Simons van Heemkundekring Myerle.

 

CantaClassica logo smallCanta Classica

Op 23 juni 2021 hebben we helaas moeten beslissen om ons prachtige klassieke koor op te heffen. De moeilijke coronaperiode heeft er toe bijgedragen dat meerdere leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Hierdoor was de verhouding tussen Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen niet meer juist om klassiek te kunnen zingen en was het totaal aantal leden niet meer toereikend om een dirigent en begeleider te kunnen betalen. Het was voor het bestuur en de leden een zeer emotionele beslissing. Graag willen we daarom terugblikken op 10 mooie jaren Canta Classica.

 

Canta Classica 2010

 

Het begon allemaal in 2009 omdat het klassieke repertoire bij veel koren te veel op de achtergrond was geraakt. Het verdwijnen van de klassieke koorzang zou zeker een muzikale verarming betekend hebben. Dus is men op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Na eerste gesprekken met Jan Wiggers, Will Sleegers, Nora en Jan Rotte kwamen er positieve reacties en er meldden zich al leden aan. Zo waren er in korte tijd een 20-tal liefhebbers en gingen we op zoek naar een dirigent, een pianist en onderdak. Nora gaf een tip over Leo de Wit als pianist en samen met Frans de Hair als dirigent zijn we toen gestart in het Patronaat in januari 2010. Maar er ontstonden agendaproblemen bij de dirigent en het Patronaat waardoor repetities in de knel kwamen. Diverse zaken volgden elkaar snel op. Tussen Nellie van der Sanden en Will Sleegers ontstond onverwachts een gesprek wat de mogelijkheid bood om bij De Kersenplukkers te gaan zingen met voor het koor goede faciliteiten. Na een aantal positieve gesprekken kon er door ons een bestuur worden geformeerd en het koor kreeg de naam Canta Classica. De leden van het koor hadden allemaal de status van 50+ en waren of werden lid van De Kersenplukkers. De echtgenote van Leo, Marion de Wit, had eerder al aangegeven te willen invallen bij verhindering van de dirigent. Zij had een klassieke opleiding aan het conservatorium 'koor- en orkestdirectie'. Marion moest al vrij vlug invallen en het was een erg prettige kennismaking. Zo kon het koor op woensdag 2 juni 2010 beginnen met de repetities in De Vliegert.

Bij het 5‑jarig bestaan in januari 2015 telt het koor 42 leden en er is steeds meer belangstelling voor. Er volgden daarna nog een aantal jaren met mooie optredens en concerten. Onder de muzikale leiding van Marion en Leo is ons koor erg gegroeid. Maar in de loop van 2019 gaven Marion en Leo aan om meer tijd te willen hebben voor kinderen en kleinkinderen, dus dat ze eigenlijk 'met pensioen' wilden. In augustus 2019 hebben we dan ook afscheid van hen genomen en gingen we op zoek naar een nieuwe dirigent en pianist. Die hebben we snel gevonden in de persoon van Fried Manders en Wendy Lina. Met hen hebben we een mooie, inspirerende maar veel te korte tijd gehad. In maart 2020 begon de coronacrisis en vanaf dat moment hebben we helaas niet meer kunnen zingen en kwam er een einde aan ons eens zo mooie koor. Op 9 oktober kwamen we nog bij elkaar met de huidige leden om afscheid te nemen. Voor ons als bestuur was het een heel moeilijke beslissing, maar we konden niet anders. We danken iedereen voor zijn of haar inzet om de koorrepetities tot zulke fijne avonden te maken. Blijf gezond en probeer toch voor zover dat kan, zoveel mogelijk te blijven zingen. Mede namens de andere bestuursleden Annie van Hoof, Denise van de Broek en Ingrid Cools,

Anneke van Baardwijk-Knopper

 

Canta Classica 2018

 

Foto's: Harrie van der Sanden (2010) en Canta Classica (2018)