Instructie gratis consumpties

Bij uitvoering van werkzaamheden in De Vliegert hebbende dienstdoende personen van Staf, Commissies en Werkgroepen en Diensten, welke in de tabel staan, recht op het gebruik van gratis consumpties (koffie, thee of iets anders uit het barassortiment).

 

Staf Commissies en Werkgroepen Diensten

Bestuur De Kersenplukkers
Ledenadministratie
Algemeen Beheer
Technisch Beheer

Activiteitencommissie
Barvrijwilligers
Beeld en Geluid
Bezorgteam NB
Carnavalsvereniging
Groepsreizen
ICT-zaken
Kunstexposities

Redactie
Schoonmaakgroep
Verjaardagskaarten
Veiligheid en BHV

Belastinghulp
Computerhulp
Klusjesdienst

 

Dit geldt niet voor overige personen. Wanneer zij bij uitvoering van hun werkzaamheden in of buiten De Vliegert consumpties bestellen moeten die door de betreffende persoon worden afgerekend of komen die voor rekening van de betreffende Afdeling, Activiteit, Commissie of Werkgroep. Dat dient bij het barbeheer te worden aangegeven. Het barbeheer registreert de kosten op een registratieformulier en de penningmeester factureert deze aan de betreffende Afdeling etc.

Leden van het verenigingsbestuur kunnen bij hun aanwezigheid in De Vliegert zelf bepalen of zij het nodig vinden iemand een of meerdere gratis consumpties aan te bieden. Bij de bar dient te worden gevraagd die consumpties voor het bestuur te registreren. Het barbeheer zorgt dat het registratieformulier bij de penningmeester komt en geeft daarbij aan bij welke gelegenheid de consumpties zijn gebruikt.


20-3-2018

Het Bestuur van De Kersenplukkers