Reglementen

reglementen

Leden van De Kersenplukkers en bezoekers van verenigingsgebouw De Vliegert dienen te handelen in overeenstemming met de volgende reglementen:

A. Statuten
De Statuten zijn notarieel vastgelegd. Zij werden het recentst gewijzigd op 2 mei 2017.

B. Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2018 geldt in aanvulling op de statuten. Hierin worden o.a. het ledenacceptatiebeleid, de contributieregeling, de verdeling van bestuursfuncties en de regelingen rondom afdelingen en diensten beschreven.

C. Huisregels
De Huisregels bevatten alle regels die betrekking hebben op het gebruik van verenigingsgebouw De Vliegert. Dit reglement is door het verenigingsbestuur herzien op 17 april 2018.

D. Reglement consumpties, munten, catering en verrekening van kosten
Dit reglement beschrijft de financiële aspecten bij activiteiten in De Vliegert. Het is door het verenigingsbestuur herzien op 16 oktober 2018.

E. Afdelingsreglementen
Afdelingen kunnen in een afdelings- of clubreglement aanvullende bepalingen formuleren die gelden voor hun reguliere activiteiten. Zij maken na goedkeuring door het verenigingsbestuur deel uit van de reglementen van De Kersenplukkers.
Voor afdelingen die een reglement willen opstellen is er een voorbeeldreglement beschikbaar.