Vergaderschema

2020

Algemeen
Bestuur
dinsdag 13:30

Activiteiten-
commissie
woensdag 09:30

Kopij
Inleverdata
maandag 23:59

Redactie-
vergadering
vrijdag 10:00

Publicatie
NB
woensdag

 14 januari  8 januari  13 januari  17 januari  22 januari
 18 februari  12 februari  17 februari  21 februari  27 februari
 17 maart  11 maart  16 maart  20 maart  25 maart
 21 april  15 april  20 april  24 april (online)  29 april
 19 mei  13 mei  25 mei  29 mei (online)  3 juni
 16 juni  10 juni  29 juni  3 juni (online)  8 juli
 21 juli        
 18 augustus  12 augustus  17 augustus  21 augustus  26 augustus
 15 september  9 september  21 september  25 september  30 september
 20 oktober  14 oktober  19 oktober  23 oktober  28 oktober
 17 november  11 november  16 november  20 november  25 november
 15 december  9 december      

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436