Vergaderschema

2021

Algemeen
Bestuur
dinsdag 13:30

Activiteiten-
commissie
woensdag 10:00

Kopij
Inleverdatum
maandag 23:59

Redactie-
vergadering
vrijdag 10:00

Publicatie
NB
woensdag

 19 januari + OKB  13 januari  18 januari  22 januari  27 januari
 16 februari  10 februari  15 februari  19 februari  24 februari
 16 maart  10 maart  22 maart  26 maart  31 maart
 20 april  14 april  19 april  23 april  29 april (do)
 18 mei  12 mei  17 mei  21 mei  26 mei
 15 juni  9 juni  21 juni  25 juni  30 juni
 20 juli        
 17 augustus  11 augustus  16 augustus  20 augustus  25 augustus
 21 september  15 september  20 september  24 september  29 september
 19 oktober  13 oktober  18 oktober  22 oktober  27 oktober
 23 november  17 november  21 november  26 november
 1 december
 14 december + OKB  8 december      

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436