Vereniging

Kersenplukkers logo kleurIntroductie

Seniorenvereniging De Kersenplukkers werd opgericht op 28 augustus 1951 en heeft ten doel de culturele en sociaal-economische belangen van ouderen in het algemeen en de leden in het bijzonder te behartigen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Iedereen die 50+ is kan lid worden. U kunt zich aanmelden door het Aanmeldformulier in te vullen. In 2018 kregen we 50 nieuwe aanmeldingen. Op1 januari van dit jaar was het ledenaantal 1354.

 

Contributie

De contributie is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2019 vastgesteld op € 15,00 per persoon. Wanneer u in de periode 1 juli t/m 31 oktober lid wordt is voor dat jaar de contributie € 7,50. Gaat een nieuw lidmaatschap in na 31 oktober dan hoeft pas contributie te worden betaald in het volgende jaar. De automatische incasso van de jaarlijkse contributie 2019 vond plaats op vrijdag 29 maart 2019.


Algemene Ledenvergadering en Notulen

Elk jaar is er in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering. Het bestuur presenteert een jaarverslag en een financieel verslag alsmede de plannen en de begroting voor het komende jaar.
Leden van De Kersenplukkers kunnen een verzoek tot toezending van de notulen richten aan het secretariaat.


Ereleden 

De volgende personen zijn erelid van onze vereniging:

 • Dhr. J. Smeets †
 • Dhr. Chr. Liebreks †
 • Dhr. H. Romonesco †
 • Dhr. P. Beks †
 • Dhr. M. v. Vlokhoven †
 • Dhr. A. van Hooft †
 • Mevr. F. van de Vleuten - Steuns †
 • Dhr. J. van de Kimmenade †
 • Dhr. J.C.A. van de Kerkhof

 

 • Dhr. P.J. Lammers
 • Dhr. A.M.M. Otten
 • Dhr. P.M. Schelfaut †
 • Dhr. H.P.A. Suurs
 • Dhr. A.A. van Stiphout
 • Mevr. P.H.M. van der Sanden - Lijten
 • Dhr. J. Veneman
 • Dhr. B.G. Janssen

 

Leden van Verdienste

De volgende personen zijn leden van verdienste van onze vereniging:

 • Dhr. J. van der Ham †
 • Mevr. A. Huijbers - van de Vorst †
 • Dhr. B. Slegers
 • Mevr. J. Liebreks - van de Heuvel †
 • Dhr. T. Smeets
 • Dhr. A.Th.J. Basemans †
 • Mevr. T. Asmussen - de Quillettes
 • Mevr. N. de Hoon
 • Mevr. M.J.G. van Tilborg - Welten
 • Dhr. M.H. Verbruggen

 

 

1e bestuur KersenplukkersHet eerste bestuur

Hier zien we de bestuursleden van 'Bejaardenvereniging De Oude Kersenplukkers'.
Zittend: Piet Beks (intiatiefnemer), Christ Liebreks, Mevr. Krol en Burgemeester Krol en de heer Gerrits.
Staand: G. van Ooijen, J. Beenen, J. Daans en M. van Vlokhoven.

In 60 jaar Geschiedenis van de Kersenplukkers vindt u de uitgebreide historie van de vereniging.

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436