Vereniging

Kersenplukkers logo kleurIntroductie

Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft ten doel de culturele en sociaal-economische belangen van ouderen in het algemeen en de leden in het bijzonder te behartigen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Iedereen die 50+ is kan lid worden. U kunt zich aanmelden door het Aanmeldformulier in te vullen. In 2019 kregen we 41 nieuwe aanmeldingen. Op 1 januari 2020 was het ledenaantal 1330.

 

Contributie

De contributie is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2019 vastgesteld op € 15,00 per persoon. Wanneer u in de periode 1 juli t/m 31 oktober lid wordt is voor dat jaar de contributie € 7,50. Gaat een nieuw lidmaatschap in na 31 oktober dan hoeft pas contributie te worden betaald in het volgende jaar. De automatische incasso van de jaarlijkse contributie 2019 vond plaats op vrijdag 29 maart 2019.

 

Algemene Ledenvergadering en Notulen

Elk jaar is er in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering. Het bestuur presenteert een jaarverslag en een financieel verslag alsmede de plannen en de begroting voor het komende jaar.
Leden van De Kersenplukkers kunnen een verzoek tot toezending van de notulen richten aan het secretariaat.

 

Ereleden en leden van verdienste

   Ereleden    Leden van Verdienste
 • Dhr. J.C.A. van de Kerkhof
 • Dhr. P.J. Lammers
 • Dhr. A.M.M. Otten
 • Dhr. H.P.A. Suurs
 • Dhr. A.A. van Stiphout
 • Mevr. P.H.M. van der Sanden - Lijten
 • Dhr. J. Veneman
 • Dhr. B.G. Janssen
 • Dhr. B. Slegers
 • Dhr. T. Smeets
 • Mevr. T. Asmussen - de Quillettes
 • Mevr. P.J.M. de Hoon - Kuijten
 • Mevr. M.J.G. van Tilborg - Welten
 • Dhr. M.H. Verbruggen

 

Historie

U kunt hier meer lezen over de geschiedenis van de vereniging.

 

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436