Vereniging

Kersenplukkers logo kleurIntroductie

Seniorenvereniging De Kersenplukkers heeft ten doel de culturele en sociaal-economische belangen van ouderen in het algemeen en de leden in het bijzonder te behartigen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Iedereen die 50+ is kan lid worden. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. In 2020 kregen we 19 nieuwe aanmeldingen. Op 1 januari 2021 was het ledenaantal 1280.

 

Contributie

De contributie is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2021 vastgesteld op € 15,00 per persoon. Wanneer u in de periode 1 juli t/m 31 oktober lid wordt is voor dat jaar de contributie € 7,50. Gaat een nieuw lidmaatschap in na 31 oktober dan hoeft pas contributie te worden betaald in het volgende jaar. De automatische incasso van de jaarlijkse contributie 2021 is uitgevoerd op 29 maart jl.

 

Algemene Ledenvergadering en Notulen

Elk jaar is er in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering. Het bestuur presenteert een jaarverslag en een financieel verslag alsmede de plannen en de begroting voor het komende jaar. In 2020 zou de algemene ledenvergadering plaatsvinden op 11 maart. Het werd uiteindelijk 6 oktober 2021.
Leden van De Kersenplukkers kunnen een verzoek tot toezending van de notulen richten aan het secretariaat.

 

Donateur worden

Iedereen die Seniorenvereniging De Kersenplukkers graag financieel wil steunen kan donateur worden. Dit kunnen personen zijn maar ook bedrijven. Lidmaatschap van De Kersenplukkers is niet nodig. Als u donateur wilt worden kunt u het aanmeldformulier downloaden en inleveren bij de receptie van De Vliegert. U kunt ook het formulier digitaal invullen en via e-mail insturen naar het secretariaat. Bedrijven kunnen daarbij aangeven of zij een vermelding wensen op de publicatieborden in De Vliegert en in het Nieuws Bulletin van de vereniging. Dit is mogelijk bij een donatie van tenminste € 50,-. De automatische incasso voor donateurs is uitgevoerd op 15 maart jl.

 

Bestuur

Naam Functie

 Mevr. M.J.P.G. van de Kimmenade - van Gerven
 Dhr. J.C.J. van Zwet
 Dhr. M.M.P. Lenssen
 Dhr. G.M. Goossens
 Mevr. A. Waterschoot
 Dhr. A.W. Buij
 Mevr. P. Manders - Hegen

 Voorzitter
 Secretaris & Vicevoorzitter
 Penningmeester
 2e Secretaris
 2e Penningmeester
 Bestuurslid
 Bestuurslid

 

Beleidsplan

De vereniging formuleert haar doelstellingen voor de middellange termijn in een beleidsplan. De leden worden verzocht hierover actief mee te denken en suggesties aan te dragen. U kunt het beleidsplan hier inzien.

 

KvK

De vereniging is vermeld in het Handelsregister onder KvK-nummer 40236196.

 

Ereleden en leden van verdienste

Ereleden Leden van Verdienste

 Dhr. J.C.A. van de Kerkhof
 Dhr. P.J. Lammers
 Dhr. A.M.M. Otten
 Mevr. P.H.M. van der Sanden - Lijten
 Dhr. H.P.A. Suurs
 Dhr. A.A. van Stiphout
 Dhr. J. Veneman
 Dhr. B.G. Janssen

 Dhr. E.M. Slegers
 Mevr. P.J.M. de Hoon - Kuijten
 Mevr. M.J.G. van Tilborg - Welten
 Dhr. M.H. Verbruggen

 

Historie

U kunt hier meer lezen over de geschiedenis van de vereniging, het terrein van De Vliegert en het klassiek koor Canta Classica.

 

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap van Seniorenvereniging De Kersenplukkers opzeggen dan kan dat met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel. 0492-664787. Als u een incassomachtiging hebt afgegeven wordt deze automatisch beëindigd. Bent u lid van een of meer afdelingen denkt u er dan aan dat u uw lidmaatschap daarvan ook moet opzeggen, en wel bij de betreffende afdeling(en) zelf.

Seniorenvereniging De Kersenplukkers, Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR Mierlo, 0492-663436