Activiteitencommissie

activiteitencommissie

Introductie

De activiteitencommissie organiseert en begeleidt de vele activiteiten en evenementen in De Vliegert.
De agenda wordt gepubliceerd op de Website, op de Lichtkrant en in het Nieuwsbulletin.

 

 

Doelstellingen


 • Planning en organisatie van een verscheidenheid aan ontspanningsactiviteiten en informatiebijeenkomsten voor leden van De Kersenplukkers.
 • Opstellen van het evenementenprogramma.
 • Begeleiding van de reguliere activiteiten die geen eigen bestuur hebben.
 • Plannen en ondersteunen van evenementen en festiviteiten van de verschillende afdelingen.
 • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

checklist

Checklist

Bij het organiseren van een evenement kan de checklist helpen voor een vlekkeloos verloopt:

 • Bardienst en vrijwilligers
 • Inrichten van de zaal
 • Programma, wie presenteert, opent, sluit en bedankt
 • Publicaties op de website, de lichtkrant, het publicatiebord, in het Nieuwsbulletin en de lokale bladen
 • Geluidsinstallatie en verlichting
 • Achtergrondmuziek
 • Schoonmaken na afloop
 • Kaartjescontrole en barmuntenverkoop
 • Begroting van kosten en opbrengsten

Download het complete document via de afbeelding.


Kaartverkoop 

Je wordt bij de meeste activiteiten gevraagd vooraf een kaartje te kopen, waarvoor je doorgaans een gratis kop koffie of thee wordt aangeboden. De kaartverkoop geeft ons tevens inzicht in hoeveel mensen er komen. Dat is van belang in verband met de voorbereidingen, het aantal benodigde vrijwilligers, de indeling van de zaal en het klaarzetten van de consumpties.

 

Informatie

Voor informatie zie de pagina contact.