Belastingaangifte

blauwe briefIntroductie

Jaarlijks ontvang je in je mailbox het verzoek om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. En elke keer blijkt het wat veranderd te zijn, struikel je over lastige vragen en vraag je je af wat het betekent voor de aanslag. Velen blijken problemen te hebben met het invullen van de digitale aangifte of het belastingformulier. Onze vrijwilligers zijn bereid leden en niet-leden van de Kersenplukkers te helpen bij het invullen van diverse aangiften. Je moet wel aan bepaalde criteria voldoen.

Criteria

De hulp wordt gegeven aan personen vanaf 65 jaar met een inkomen bestaande uit alleen een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen. Er wordt een inkomensgrens gehanteerd die ieder jaar wordt aangepast. Dit jaar is dat  voor een alleenstaande € 35.000,- per jaar en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,- per jaar.

Ook dit jaar staan er voor u weer zes personen klaar om voor u de aangifte Inkomstenbelasting IB 2017 te verzorgen. Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten:
- Personen die in het verleden een van onze teamleden inschakelden kunnen rechtstreeks contact opnemen met de persoon die de aangifte vorig jaar heeft verzorgd.
- Personen die voor het eerst van deze diensten gebruik willen maken worden verzocht zich te melden aan de balie van De Vliegert of telefonisch (0492 - 66 34 36).

Aanmelden

Uw aanmelding voor hulp dient u te doen zodra u bericht van de Belastingdienst heeft ontvangen. Dit bericht ontvangt u in uw mailbox of via een brief van de Belastingdienst. Indien u geen bericht ontvangt en u heeft in het verleden wel een teruggave ontvangen dan is het verstandig om u ook aan te melden. Door de belastinginvulhulp wordt een machtigingscode voor u aangevraagd. Deze wordt dan door de Belastingdienst aan u toegestuurd. Deze code is nodig om uw aangifte te laten verzorgen. De toezendbrief dus goed bewaren en overhandigen aan de belastinginvulhulp. Vanaf begin maart 2018 neemt een teamlid contact met u op om het invullen van uw aangifte te regelen. U overhandigt hem dan de bescheiden die in de hieronder vermelde lijst staan. De vergoeding voor het verzorgen van de aangifte bedraagt € 10,- per adres.

Benodigde informatie IB 2017

a. Het jaarinkomen. De jaaropgaven van alle inkomensverstrekkers, zoals de SVB (AOW / ANW), pensioenfondsen, lijfrenteverzekeraars en overige inkomsten over het jaar 2017.

b. Als u in een eigen huis woont de WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2016. Heeft u een hypotheek, dan de gegevens over de in 2017 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten en het saldo van de hypotheekschuld per 31 december 2017.

c. Vermogen (spaargelden). De jaaroverzichten van de banken met daarop de saldi per 1 januari 2017, de afschriften van bank- en girorekeningen (lopende rekeningen en spaarrekeningen) en effectenrekeningen; in het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2017 en de eventueel in het jaar 2017 ingehouden dividendbelasting. Heeft u als alleenstaande minder dan (afgerond) € 25.000,- of heeft u samen met uw partner minder dan (afgerond) € 50.000,- vermogen, dan hoeft u geen bankgegevens te verstrekken. Heeft u aantoonbare schulden dan mogen deze boven een bepaald minimum worden afgetrokken.

d. Specifieke zorgkosten. De in 2017 betaalde rekeningen voor specifieke zorgkosten waarvoor geen recht op vergoeding bestaat vanuit de zorgverzekering en afrekeningen van de zorgverzekering. Eventuele dieetverklaring.

e. Bewijsstukken van gedane giften. Eventuele giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

f. Voorlopige aanslag. Heeft u over 2017 al eerder voorlopige aanslagen ontvangen/betaald, dan bijvoegen voor verrekening met uw in te dienen aangifte.

g. Huur- en/of zorgtoeslag. De met betrekking tot de huur- en/of zorgtoeslag 2017 en 2018 ontvangen voorschot- en definitieve beschikkingen.

h. De machtigingscode die u in 2018 heeft ontvangen met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting 2017. Zonder deze machtigingscode kan geen aangifte plaatsvinden, omdat het de belastinginvulhulpen niet is toegestaan om met uw persoonlijke Digid in te loggen bij de belastingdienst.

 

Lezingen over belastingen

Twee presentaties kun je hier downloaden: