De Vliegert

vliegert-front

Adres

Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert.
Heer van Rodestraat 109A, 5731 VR, Mierlo, telefoon: 0492-663436
Route met Google Maps vanuit: Geldrop, Brandevoort, Mierlo-Hout, Someren

 

Openingstijden

Proefopenstelling (onder voorbehoud) 20 juli t/m 23 augustus
Aanmelden vooraf! Kom niet te vroeg. Volg de hygiëneprotocollen.
- Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 17.30
- Ochtendopenstelling alleen in overleg

 

Najaar (onder voorbehoud)
- Maandag t/m donderdag: 9.00 - 12.00 uur, 13.00 - 17.30 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur, 13.00 - 18.00 uur
- Woensdag en donderdag: 19.30 - 23.30 uur


Kerstperiode 2020 (onder voorbehoud)
- Woensdag 23 december kerstviering: geen andere activiteiten.
- Donderdag 24 t/m zaterdag 26 december 2020 gesloten
- Donderdag 31 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021 gesloten.
- Tussen Kerstmis en Nieuwjaar tijdens de avonduren gesloten.

 

Historie

Het veld waarop De Vliegert is gebouwd, werd in het recente verleden reeds De Vliegert genoemd. De naam zou kunnen verwijzen naar de windvogels die daar destijds werden opgelaten. Deze suggestie wordt nog eens versterkt door de windvogel die aan de voorgevel van het gebouw prijkt. Nu lijkt het oplaten van windvogels een activiteit te zijn die nog niet zo lang populair is. Toch is dit niet het geval, aangezien windvogels in Nederland reeds eeuwen bekend zijn. Rond 1300 komen de eerste vliegers in West-Europa voor. Zij werden meegenomen door ontdekkingsreizigers die in China en Japan waren geweest. In Nederland werden vliegers vanaf het midden van de 18e eeuw gebruikt in de weerkunde.

In Mierlo kwam in het verleden ook de veldnaam (toponiem) Vliegakker voor. Bij het lokaliseren van dit toponiem is gebleken, dat deze akker tegenover De Vliegert aan de andere zijde van de Heer van Rodestraat was gelegen. Indien men bedenkt dat 'ert' grond of akker betekent, dan is de overgang van Vliegert naar Vlieg-ert en naar Vliegakker niet meer moeilijk.

In Oud Archief van Mierlo bevindt zich het Bunderboek (Chijnsboek) van 1792 en hierin wordt de Vliegakker slechts eenmaal genoemd. In (de Chijnskring) Peelland wordt dit toponiem niet in andere bunderboeken aangetroffen. Op internet staat een boek van Chris Buiks over toponiemen in West Brabant: Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda. Op blz 41 staat vermeld: "De Vliegende vennen zullen vennen te midden van stuivende grond zijn geweest". Ook in Helden vermoedt men dat het woord vliegert naar stuifzand verwijst.

De vraag is nu, of dit voor Mierlo ook zou kunnen gelden. Daarvoor moeten we kijken naar de geologie van het gebied rondom de Vliegakker. Nu is de Vliegakker nabij het hoogste punt (de Zandheuvel) binnen de bebouwde kom van Mierlo gelegen. Als gevolg van de overheersende westenwinden, de hoogteligging en de geologische ondergrond kon hier, bij onjuiste bodembewerking, gemakkelijk stuifzand ontstaan. Het is daarom aannemelijk dat Vliegert stuifzand betekent, aldus Henk Simons van Heemkundekring Myerle.