Bridgeclub

 

20180208bcdevliegert

Bridgeclub De Vliegert heeft twee speeldagen: op vrijdagmiddag de competitie en op woensdagmiddag de instuif. De club organiseert cursussen en leent bridgekoffers uit voor wedstrijden thuis.

 

Nieuws

Beste leden van BC De Vliegert,
Hopelijk zijn jullie het nieuwe jaar in goede gezondheid gestart. Natuurlijk verlangen we allen naar betere tijden en terecht want met een vaccin, een lockdown en een avondklok gloort er weer hoop aan de horizon.
Onze verwachting is dat het bridgeseizoen 2020/2021 als verloren moet worden beschouwd, daarom zal er geen contributie worden geïnd (onze penningmeester vindt dat verantwoord). Stiekem hopen we dat we wel een zomerdrive kunnen organiseren. Zodra we daarvoor mogelijkheden zien, zullen we jullie op de hoogte brengen.
Van ons bestuurslid Greet (de afdeling Lief en Leed) het verzoek om haar op de hoogte te houden van het wel en wee van onze leden, feestelijk zowel als triest, zodat zij namens onze club adequaat kan reageren. Greet is te bereiken via telefoon 0492-662010 of email hjvanlieshout#onsbrabantnet.nl.
Rest ons nog eenieder alle sterkte en moed te wensen. We vertrouwen op betere tijden en kijken uit naar de gezellige bridgebijeenkomsten op woensdag- en vrijdagmiddag. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Henny Vliegen.

 

Afmelden en combiparen

Meldingen over afwezigheid of het spelen met een andere partner (combipaar) vóór vrijdag 11:00 uur:
- Telefoon: 06-23390397 (WhatsApp, SMS en Voicemail), WL: Frans Manders.
- E-mail: bridgeclub#kersenplukkers.nl (vervang # door @)

Voor instuifzittingen hoeft u afwezigheid niet te melden.

 

Competitie

Uitslagen

Zitting Competitie Klassementen

Uitslag

Frequentiestaten

Ronde 1 Ronde 5

 Slemklassement

Algemeen Klassement

Ronde 2  
Ronde 3  
Ronde 4  

 

Kalender

2021 2022

Ronde 1:  
Ronde 2:
Ronde 3:

Ronde 4:
Ronde 5:
Ronde 6:
Ronde 7:


Speciale drives

Geen

Inschrijven vanaf 12.45 uur, aanvang zittingen om 13.10 uur. Er zijn 6 ronden van 4 spellen. De uitslag wordt om ca. 16.45 uur bekendgemaakt en via e-mail aan de deelnemers gestuurd.
De zaal blijft tot 18.00 uur open en tot die tijd zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar bij de bar.

 

Instuif

Hieraan kunnen leden van de bridgeclub en deelnemers aan lopende cursussen meedoen. Het is daardoor een gevarieerd gezelschap. Een vaste partner hoeft u niet te hebben omdat er altijd voldoende begeleiders zijn die kunnen meespelen. Wachttafels komen vrijwel nooit voor.

- De instuif begint om 13.00 uur en omvat 4 ronden van 4 spellen.
- Competitie komt op de tweede plaats.
- Behalve vrijblijvend bridgen kunt u alles vragen en krijgt u tips en uitleg als u dat wilt.
- Het tempo is ongeveer 1 spel per 10 minuten en er is een korte pauze om 14.25 uur.
- Einde zitting uiterlijk om 16.00 uur.

Inlichtingen bij Willem Verhorevoort, tel. 06 - 1425 6444.

 

Ledeninfo

 

Lid worden

Leden van De Kersenplukkers kunnen lid worden van de bridgeclub. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.

 

Wachtlijsten

De bridgeclub hanteert twee wachtlijsten.
- Een maximumaantal leden.
- Een maximumaantal paren voor de competitie.

 

Contributie

De contributie voor het hele seizoen (dit loopt van 1 augustus t/m 31 juli) bedraagt € 15,00.
Bij Incassomachtiging wordt het bedrag medio september automatisch geïncasseerd.
Een lidmaatschap voor een periode die ingaat na 1 januari en duurt t/m 31 juli kost € 7,50.

 

Bestuur

 Voorzitter   Rob van Kerkhoven   06-45089679  
 Secretaris   Henny Vliegen  06-55853173
 Penningmeester      Hans Zwart  0492-841907
 Lid  Greet van Lieshout  0492-662010
 Lid  Willem Verhorevoort      06-14256444

 

Jaarvergadering

Voor aanvang van de competitie wordt een jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De notulen kunnen bij de secretaris worden aangevraagd.

ledenlijst mini

 

Ledenlijst

Voor de ledenlijst moet u inloggen.

 

Cursussen


Themamiddagen

De themamiddagen zijn afgelast. Vier van de zes hebben doorgang kunnen vinden. Wanneer de themamiddagen 'Sterke Opening en Slem' en 'Zwakke Twee' gehouden worden kunnen worden is nog niet te zeggen.

 

Beginnerscursus deel 1

Om de 2 jaar is er een beginnerscursus. Bridge in een Flits is gebaseerd op de boekjes van Berry Westra met als basis het Standard American systeem waarin vijfkaart hoog en zwakke twee worden toegepast. Deel 1 is een cursus van 12 lessen die in De Vliegert is gehouden en op 7 juni 2018 eindigde. Nu zal een volgende editie niet eerder georganiseerd worden dan september 2021.
Belangstellenden kunnen voor verdere inlichtingen bellen met tel. 0492-661717.

 

Beginnerscursus deel 2

Bridge in een Flits deel 2 werd op 7 december 2018 afgesloten. Voor de beginners een interessant programma om hun kennis uit te breiden maar ook geschikt voor bridgers die al een tijdje spelen en hun kennis nog eens willen opfrissen. De cursus sluit aan op deel 1 en zal niet eerder worden gegeven dan januari 2022.

 

Cursus voor gevorderden

Voor degenen die al ervaring hebben en nog meer willen weten over het spel was er van januari t/m mei 2018 een cursus van 10 lessen op donderdagmiddag om de twee weken. Deze zal niet eerder dan september 2022 weer worden gegeven.

 

Historie

Vanaf de oprichting in 2004 zijn er cursussen gegeven zowel voor beginners als voor gevorderden. Erelid Jan van de Kerkhof nam toen het voortouw. Henk Eilander gaf daarna meerdere cursussen. Dat had een spectaculaire groei van het aantal leden tot gevolg. Momenteel vormen Arno Buij, Peter van Dijk en An van den Reek het docententeam.

 

nbb boekje

Spelregels


Spelregels zijn belangrijk voor een eerlijk verloop van een spel. Het boekje Spelregels voor wedstrijdbridge 2017 van de Nederlandse Bridgebond is het standaarddocument. De NBB is aangesloten bij de World Bridge Federation. Deze instantie zorgt ervoor dat bridgespelregels wereldwijd hetzelfde zijn.
 

Wedstrijdreglement

Bij Bridgeclub De Vliegert geldt een Wedstrijdreglement. Hierin opgenomen zijn de gedragsregels.

 

Alerteerregeling Nederlandse Bridgebond

In september 2009 heeft de NBB de alerteerregeling herzien.
- Alerteerregeling
- Toelichting

 

kofferKoffers


Thuis kunt u wedstrijdbridge spelen met een bridgekoffer. U kunt kiezen uit koffers van 24 en 16 spellen. In de koffer zitten tevens vier biedboxen. Het tarief is € 2,50 en de opbrengst komt ten goede aan de bridgeclub. Neem voor meer informatie contact op met Joop van Zwet, tel. 0492-663000.

 

Werkwijze

U vult de namen van de paren in op de lijst in de koffer en hiermee liggen de paarnummers van de spelers vast. De resultaten van de spellen vult u in op de scorebriefjes die aan de achterkant van de spelborden worden bewaard. Na afloop van uw wedstrijd kan de koffer ingeleverd worden bij de organisator. Zodra de koffer zeven maal gespeeld is rekent hij de scorepercentages en de slempunten uit. Iedereen die de koffer heeft gespeeld krijgt een e-mail met de uitslagen. Het paar dat het hoogste percentage heeft gehaald mag een volgende koffer gratis spelen.

 

 

Disclaimer


De pagina van de bridgeclub is een afdelingswebsite. Seniorenvereniging De Kersenplukkers is niet verantwoordelijk voor de inhoud.