Bridgeclub

 

20180208bcdevliegert

Bridgeclub De Vliegert heeft twee speeldagen: op vrijdagmiddag de competitie en op woensdagmiddag de instuif. De club organiseert cursussen en leent bridgekoffers uit voor wedstrijden thuis.

 

Nieuws

Update 23 juli:
Het Algemeen Klassement is nu compleet t/m de laatste vrijdagmiddagzitting die nog kon doorgaan. Let erop dat de scores van ronde 5 vermenigvuldigd zijn met 0.80 omdat de vijfde zitting niet gespeeld kon worden. Alleen paren die in dezelfde samenstelling speelden in alle 5 de ronden zijn in de lijst opgenomen.

Update 30 juni:
Beste bridgers, We hopen dat het goed gaat met jullie en jullie naasten, tijdens deze vreemde corona-tijden. Inmiddels zijn de strenge maatregelen gelukkig weer wat versoepeld en wordt er gedacht aan een proef-openstelling van De Vliegert. Na overleg met GGD en RIVM blijkt dat we de gezondheidsrisico’s niet geheel kunnen uitsluiten en moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor diverse activiteiten in De Vliegert levert dat niet al te veel problemen op, voor bridgen is dat een ander verhaal. We moeten o.a. temperaturen bij binnenkomst, desinfecteren, mondkapjes dragen (ook aan de bridgetafel), eigen bied-boxen gebruiken, 1,5 meter afstand rondom en aan de bridgetafels, etc. Helaas heeft het bestuur in verband met het bovenstaande moeten besluiten dit jaar geen zomerinstuif te organiseren. Voor september wordt de situatie opnieuw bekeken. We hopen natuurlijk dat we er dan weer wat beter voor staan. Begin augustus gaan we inventariseren of we de competitie op verantwoorde wijze kunnen starten. Wellicht ten overvloede: Voor diegenen die wel al thuis bridgen, is er de mogelijkheid bij Joop van Zwet (tel. 0492 663 000) een koffertje met 24 spellen te reserveren, zodat je toch aan een soort van competitie meedoet. Voor de koffertjes wordt € 2,50 gevraagd. Onze afdeling 'Lief en Leed' werkt nog op volle toeren, dus aarzel niet bij ziekte of ongemak een van de bestuursleden te informeren zodat wij een luisterend oor, een bloemetje of een kaartje kunnen verzorgen. Het bestuur van de Bridgeclub wenst jullie een gezonde zomer, helaas zonder bridge,
Henny Vliegen, secretaris

Afmelden en combiparen

Meldingen over afwezigheid of het spelen met een andere partner (combipaar) vóór vrijdag 11:00 uur:
- Telefoon: 06-23390397 (WhatsApp, SMS en Voicemail), WL: Frans Manders.
- E-mail: bridgeclub#kersenplukkers.nl (vervang # door @)

Voor instuifzittingen hoeft u afwezigheid niet te melden.

 

Competitie

Uitslagen

Zitting Competitie Klassementen

Uitslag

Frequentiestaten

Ronde 1 Ronde 5

 Slemklassement

Algemeen Klassement

Ronde 2  
Ronde 3  
Ronde 4  

 

Kalender

2020 2021

Ronde 1:  
Ronde 2:
Ronde 3:

Ronde 4:
Ronde 5:
Ronde 6:
Ronde 7:


Speciale drives

Geen

Inschrijven vanaf 12.45 uur, aanvang zittingen om 13.10 uur. Er zijn 6 ronden van 4 spellen. De uitslag wordt om ca. 16.45 uur bekendgemaakt en via e-mail aan de deelnemers gestuurd.
De zaal blijft tot 18.00 uur open en tot die tijd zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar bij de bar.

 

Instuif

Hieraan kunnen leden van de bridgeclub en deelnemers aan lopende cursussen meedoen. Het is daardoor een gevarieerd gezelschap. Een vaste partner hoeft u niet te hebben omdat er altijd voldoende begeleiders zijn die kunnen meespelen. Wachttafels komen vrijwel nooit voor.

- De instuif begint om 13.00 uur en omvat 4 ronden van 4 spellen.
- Competitie komt op de tweede plaats.
- Behalve vrijblijvend bridgen kunt u alles vragen en krijgt u tips en uitleg als u dat wilt.
- Het tempo is ongeveer 1 spel per 10 minuten en er is een korte pauze om 14.25 uur.
- Einde zitting uiterlijk om 16.00 uur.

Inlichtingen bij Willem Verhorevoort, tel. 06 - 1425 6444.

 

Ledeninfo

 

Lid worden

Leden van De Kersenplukkers kunnen lid worden van de bridgeclub. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden.

 

Wachtlijsten

De bridgeclub hanteert twee wachtlijsten.
- Een maximumaantal leden.
- Een maximumaantal paren voor de competitie.

 

Contributie

De contributie voor het hele seizoen (dit loopt van 1 augustus t/m 31 juli) bedraagt € 15,00.
Bij Incassomachtiging wordt het bedrag medio september automatisch geïncasseerd.
Een lidmaatschap voor een periode die ingaat na 1 januari en duurt t/m 31 juli kost € 7,50.

 

Bestuur

 Voorzitter   Rob van Kerkhoven   06-45089679  
 Secretaris   Henny Vliegen  06-55853173
 Penningmeester      Ans Waterschoot  06-12253898
 Lid  Greet van Lieshout  0492-662010
 Lid  Willem Verhorevoort      06-14256444

 

Jaarvergadering

Voor aanvang van de competitie wordt een jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De notulen kunnen bij de secretaris worden aangevraagd.

ledenlijst mini

 

Ledenlijst

Voor de ledenlijst moet u inloggen.

 

Cursussen


Themamiddagen

De themamiddagen zijn afgelast. Vier van de zes hebben doorgang kunnen vinden. De themamiddagen 'Sterke Opening en Slem' en 'Zwakke Twee' kunnen eventueel in het najaar gehouden worden.

 

Beginnerscursus deel 1

Om de 2 jaar is er een beginnerscursus. Bridge in een Flits is gebaseerd op de boekjes van Berry Westra met als basis het Standard American systeem waarin vijfkaart hoog en zwakke twee worden toegepast. Deel 1 is een cursus van 12 lessen die om de twee weken in De Vliegert is gehouden en op 7 juni 2018 eindigde. Een volgende editie zal niet eerder georganiseerd worden dan januari 2021.
Belangstellenden kunnen voor verdere inlichtingen bellen met tel. 0492-661717.

 

Beginnerscursus deel 2

Bridge in een Flits deel 2 werd op 7 december 2018 afgesloten. Voor de beginners een interessant programma om hun kennis uit te breiden maar ook geschikt voor bridgers die al een tijdje spelen en hun kennis nog eens willen opfrissen. 

 

Cursus voor gevorderden

Voor degenen die al ervaring hebben en nog meer willen weten over het spel was er van januari t/m mei 2018 een cursus van 10 lessen op donderdagmiddag om de twee weken. Deze zal niet eerder dan januari 2021 weer worden gegeven.

 

Historie

Vanaf de oprichting in 2004 zijn er cursussen gegeven zowel voor beginners als voor gevorderden. Erelid Jan van de Kerkhof nam toen het voortouw. Henk Eilander gaf daarna meerdere cursussen. Dat had een spectaculaire groei van het aantal leden tot gevolg. Momenteel vormen Arno Buij, Peter van Dijk en An van den Reek het docententeam.

 

nbb boekje

Spelregels


Spelregels zijn belangrijk voor een eerlijk verloop van een spel. Het boekje Spelregels voor wedstrijdbridge 2017 van de Nederlandse Bridgebond is het standaarddocument. De NBB is aangesloten bij de World Bridge Federation. Deze instantie zorgt ervoor dat bridgespelregels wereldwijd hetzelfde zijn.
 

Wedstrijdreglement

Bij Bridgeclub De Vliegert geldt een Wedstrijdreglement. Hierin opgenomen zijn de gedragsregels.

 

Alerteerregeling Nederlandse Bridgebond

In september 2009 heeft de NBB de alerteerregeling herzien.
- Alerteerregeling
- Toelichting

 

kofferKoffers


Thuis kunt u wedstrijdbridge spelen met een bridgekoffer. U kunt kiezen uit koffers van 24 en 16 spellen. In de koffer zitten tevens vier biedboxen. Het tarief is € 2,50 en de opbrengst komt ten goede aan de bridgeclub. Neem voor meer informatie contact op met Joop van Zwet, tel. 0492-663000.

 

Werkwijze

U vult de namen van de paren in op de lijst in de koffer en hiermee liggen de paarnummers van de spelers vast. De resultaten van de spellen vult u in op de scorebriefjes die aan de achterkant van de spelborden worden bewaard. Na afloop van uw wedstrijd kan de koffer ingeleverd worden bij de organisator. Zodra de koffer zeven maal gespeeld is rekent hij de scorepercentages en de slempunten uit. Iedereen die de koffer heeft gespeeld krijgt een e-mail met de uitslagen. Het paar dat het hoogste percentage heeft gehaald mag een volgende koffer gratis spelen.

 

 

Disclaimer


De pagina van de bridgeclub is een afdelingswebsite. Seniorenvereniging De Kersenplukkers is niet verantwoordelijk voor de inhoud.