Vergaderingen Bestuur en Activiteitencommissie

Bestuur Kersenplukkers
dinsdag

Activiteitencommissie
woensdag

Bestuur Oude Kersenboom
dinsdag

2018

20 november 10:00

14 november 10:00

 

18 december 10:30

5 december 10:00

18 december 10:00

2019

15 januari 10:30

 9 januari 10:00

 15 januari 10:00

19 februari 10:00

 13 februari 10:00

19 maart 10:00

 13 maart 10:00

16 april 10:00

 10 april 10:00

21 mei 10:00

 15 mei 10:00

18 juni 10:00

 12 juni 10:00

16 juli 10:00

20 augustus 10:00

15 augustus 10:00

17 september 10:00

11 september 10:00

15 oktober 10:00

 9 oktober 10:00

19 november 10:00

13 november 10:00

17 december 10:30

11 december 10:00

 17 december 10:00


2018

Kerstviering: woensdag 12 december

Schoolvakanties:
Herfst 13 oktober t/m 21 oktober
Kerst 22 december t/m 06 januari (2019)


2019

Carnaval 2 t/m 5 maart
Algemene Ledenvergadering: woensdag 13 maart 2019, 14.00
Pasen: 21 april
Hemelvaart: 30 mei
Pinksteren: 9 juni
Kermis: 6 t/m 10 september
Kerstviering: woensdag 18 december

Schoolvakanties:
Voorjaar 10 t/m 18 februari
Mei 28 april t/m 6 mei
Zomer 7 juli t/m 19 augustus

Herfst 12 t/m 20 oktober
Kerst 21 december t/m 5 januari (2020)

171018