Koersbalclub

Introductie

koersbal1

In 1991 werden door het gemeentebestuur twee jeu-de-boulesbanen aan onze vereniging geschonken. Dit was aanleiding voor enkele Kersenplukkers om een club op te richten. Daar jeu de boules een mooiweersport is zocht men een alternatief om binnen te kunnen beoefenen. In 1993 werd gekozen voor koersbal.

 

Koersbal

Koersbal wordt beoefend op een aparte koersbalmat van 8 bij 2 meter. Er wordt gegooid met speciale ballen waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit waardoor de bal een slingerende beweging krijgt, de zogenaamde curve. De koersbal moet zo dicht mogelijk bij de 'jack', een kleine witte bal, terechtkomen. Koersbal is uitermate geschikt voor alle leeftijden.

Meer informatie over koersbal
Spelregels

 

jeudeboules1

Jeu de boules

Jeu de boules is een overbekend recreatief spel en uitdagende sport voor alle leeftijden. Petanque is de meest verspreide variant van het bekende Franse jeu de boules. Het is een uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid, concentratie en teamgeest centraal staan.

Meer informatie over jeu de boules


Wanneer

Iedere dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 - tot 16.00 uur.
Wij Koersballen vanaf september tot mei in competitieverband. Meestal houden we driemaal per jaar een wedstrijd met de Koersbalclub Geldrop.

 

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering, meestal half april, krijgen de beste spelers van het afgelopen jaar een prijs uitgereikt.

 

Feestjes

Een keer per jaar hebben we een feestdag met een bezoek aan bijvoorbeeld een museum of bowlingbaan, met na afloop gezamelijk uit eten. Met de Kerstviering houden we een kleine wedstrijd, iedereen brengt een presentje mee dat kan worden gewonnen. Uiteraard als er iets te vieren valt doen we dat, zoals bijvoorbeeld een jubileum.

Contributie

Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een bijdrage van € 1,50 per wedstrijd waar je aan deelneemt.


Aanmelden

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen bellen met 0492-661421.