Koersbalclub

Introductie

koersbal1

In 1991 werden door het gemeentebestuur twee jeu-de-boulesbanen aan onze vereniging geschonken. Dit was aanleiding voor enkele Kersenplukkers om een club op te richten en dat was op 30 april 1992 een feit. Jeu-de-boules moet buiten worden gespeeld en ligt daarom buiten de zomermaanden stil. Binnen kun je ook een dergelijke sport spelen en deze heet koersbal. Op 9 juli 1993 werd de koersbalclub opgericht.

 

Koersbal

Koersbal wordt beoefend op een aparte koersbalmat van 8 bij 2 meter. Er wordt gegooid met speciale ballen die niet precies rond zijn en waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit waardoor de bal een slingerende beweging krijgt, de zogenaamde curve. De koersbal moet zo dicht mogelijk bij de 'jack', een kleine witte bal, terechtkomen. Koersbal is uitermate geschikt voor alle leeftijden.

Meer informatie over koersbal
Spelregels

 

jeudeboules1

Jeu de boules

Jeu de boules is een overbekend recreatief spel en uitdagende sport voor alle leeftijden. Petanque is de meest verspreide variant van het bekende Franse jeu de boules. Het is een uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid, concentratie en teamgeest centraal staan.

Meer informatie over jeu de boules


Wanneer

Iedere dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 - tot 16.00 uur.
Wij Koersballen vanaf november tot april voor het kampioenschap. Meestal houden we driemaal per jaar een wedstrijd met de Koersbalclub Geldrop.

 

Aanmelden

De club zou graag enkele nieuwe leden verwelkomen. Bel even met een van onze bestuursleden.

 

Bestuur

 Voorzitter  Jos Damen  664711
 Secretaris  André van der Velden  661421
 Penningmeester  Jean van der Westen  662519

 

Contributie

Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een bijdrage van € 1,50 per wedstrijd waar je aan deelneemt.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering, meestal half april, krijgen de beste spelers van het afgelopen jaar een prijs uitgereikt.

 

Feestjes

Een keer per jaar hebben we een feestdag met een bezoek aan bijvoorbeeld een museum of bowlingbaan, met na afloop gezamelijk uit eten. Met de Kerstviering houden we een kleine wedstrijd, iedereen brengt een presentje mee dat kan worden gewonnen. Uiteraard als er iets te vieren valt doen we dat, zoals bijvoorbeeld een jubileum.