Reglementen

reglementen

Leden van De Kersenplukkers en bezoekers van verenigingsgebouw De Vliegert dienen te handelen in overeenstemming met de volgende reglementen:

A. Statuten
De Statuten zijn notarieel vastgelegd. Zij werden het recentst gewijzigd op 2 mei 2017.

B1. Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2017 geldt in aanvulling op de statuten. Hierin worden o.a. het toelatingsbeleid, de contributieregeling en de verdeling van bestuursfuncties beschreven.

B2. Concept Huishoudelijk Reglement
In de algemene ledenvergadering van 28 maart a.s. zal een gewijzigd Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. U kunt de tekst hier inzien.

C. Huisregels
De Huisregels bevatten alle regels die betrekking hebben op het gebruik van verenigingsgebouw De Vliegert. Dit reglement is door het verenigingsbestuur vastgesteld op 15 augustus 2017.

D. Reglement consumpties, munten, catering en verrekening van kosten
Dit reglement is onderdeel van de Huisregels en beschrijft o.a. de tariefstelling bij activiteiten in De Vliegert. Het reglement is door het verenigingsbestuur herzien op 16 januari 2018.

E. Afdelingsreglementen
Afdelingen kunnen in een afdelings- of clubreglement aanvullende bepalingen formuleren die gelden voor hun reguliere activiteiten. Deze reglementen zijn te vinden op de pagina's van de afdelingen.