Reglement CMCV

wijnglas

Reglement Consumpties, Munten, Catering en Verrekening van kosten

 

Artikel 1: tariefstelling

Voor in contant geld af te rekenen consumpties worden twee tarieven gehanteerd.
1. Bij reguliere activiteiten van onderafdelingen die alleen toegankelijk zijn voor leden van De Kersenplukkers gelden ledenprijzen, hierna tarief 1 te noemen. Bij uitwisselingen met andere verenigingen geldt dit tarief tevens voor de leden van de andere vereniging(en).
2. Voor open activiteiten die ook toegankelijk zijn voor niet-leden van De Kersenplukkers gelden hogere prijzen, hierna tarief 2 te noemen.

Artikel 2: barmuntenregeling

Voor in munten af te rekenen consumpties wordt het onderscheid zoals genoemd in artikel 1 niet gemaakt. Het bestuur stelt de aankoopprijs van de munten vast en tevens de prijzen van consumpties uitgedrukt in munten (bestedingstarieven). Er wordt onderscheid gemaakt tussen goudkleurige en witte barmunten.
1. Goudkleurige barmunten worden aan individuele personen verkocht voor besteding tijdens carnavalsactiviteiten.
2. Witte barmunten worden door onderafdelingsbesturen gekocht en uitgegeven aan hun leden voor besteding tijdens alle overige activiteiten.

Artikel 3: activiteiten met publiek

Regeling bij evenementen zoals als ontspanningsactiviteiten, lezingen, optredens, concerten, voorstellingen etc. waarbij publiek aanwezig is. De organiserende instantie kan zijn de activiteitencommissie of een onderafdeling.
a. Voor de tariefstelling zie artikel 1.
b. De organiserende instantie maakt afspraken over het aantal te verstrekken consumpties of te verstrekken financiële vergoedingen aan optredende gezelschappen. Voor deze volgens afspraak te verstrekken consumpties kunnen witte barmunten worden besteld bij het barbeheer. Deze zijn geldig voor alle consumpties en etenswaren uit het assortiment van de bar volgens de bij de bar opgehangen overzichtslijsten.
c. De kosten voor gages van te contracteren artiesten (te betalen in witte barmunten of contant), de kosten van de eventueel gratis te verstrekken koffie of thee en overige kosten van de activiteit worden door de organiserende instantie vooraf zo nauwkeurig mogelijk ingeschat en doorberekend in de toegangsprijs. Hierbij is uitgangspunt dat de activiteit tenminste kostendekkend moet zijn.
Voor de eventueel in de toegangsprijs door te berekenen kosten voor een aangeboden kop koffie of thee wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven 1 en 2. Het barbeheer verstrekt de contant te betalen gelden of witte barmunten voor betaling van gages aan de voorzitter van de organiserende instantie die vervolgens voor de uitbetaling zorgt. Het barbeheer houdt de inkomsten en uitgaven bij en verantwoordt deze aan de penningmeester van De Kersenplukkers.

Artikel 4: vergaderingen van onderafdelingen

1. Tarief 1 is van toepassing.
2. Bij officiële bestuursvergaderingen van een onderafdeling is koffie en thee gratis.
3. Bij de éénmalige jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van een onderafdeling is 1 kop koffie, thee, bouillon of een glas frisdrank per aanwezig lid gratis. Overige consumpties dienen tegen de geldende prijzen volgens tarief 1 te worden afgerekend.

Artikel 5: bijeenkomsten van en voor rekening van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

Hierbij is tarief 2 van toepassing.

Artikel 6: prijzen consumpties en etenswaren bij carnavalsactiviteiten

1. Consumpties kunnen alleen worden afgerekend met aan te kopen goudkleurige munten.
2. Niet gebruikte goudkleurige munten blijven ook nadien geldig voor alle consumpties en etenswaren uit het assortiment van de bar volgens de bij de bar opgehangen overzichtslijsten.
Hierbij wordt afgerekend tegen het bestedingstarief voor witte barmunten.
Echter, bij carnavalsactiviteiten blijven de bestedingstarieven voor goudkleurige munten van toepassing.

Artikel 7: consumpties, hapjes en buffetten bij een activiteit van een onderafdeling

Regeling bij feesten, jubilea etc. van onderafdelingen.
1. Consumpties
a. Optie 1. Wanneer het bestuur van een onderafdeling besluit de aanwezige leden een aantal consumpties voor rekening van de onderafdeling aan te bieden, kan zij daarvoor bij het barbeheer witte barmunten bestellen. Deze barmunten zijn geldig voor alle consumpties en etenswaren welke tot het assortiment van de bar behoren volgens de bij de bar opgehangen overzichtslijsten. Teveel bestelde munten worden achteraf door het bestuur van de onderafdeling aan het barbeheer teruggegeven. Doorverkoop door het onderafdelingsbestuur van teveel bestelde witte barmunten aan individuele leden is niet toegestaan. Verrekening van het aantal afgenomen munten vindt plaats d.m.v. een nota van De Kersenplukkers aan de penningmeester van de onderafdeling. Uitgegeven maar door de leden niet gebruikte witte barmunten blijven ook nadien geldig. Het overige gebruik van consumpties en etenswaren uit het beschikbare assortiment wordt door de aanwezige leden zelf aan de bar contant afgerekend. Hierbij gelden de prijzen vermeld als tarief 1.
b. Optie 2. Wanneer het bestuur van een onderafdeling besluit dat alle door de aanwezige leden gebruikte consumpties voor rekening van de onderafdeling komen, worden deze consumpties door de barbediening geregistreerd en d.m.v. een gespecificeerde nota van De Kersenplukkers aan de penningmeester van de onderafdeling in rekening gebracht. Hierbij geldt tarief 1.
2. Hapjes en Buffetten
a. Wanneer de onderafdelingen hun leden hapjes willen serveren welke tot het ‘hapjesassortiment van de bar voor onderafdelingen’ volgens artikel 12 behoren, dan mogen deze alleen bij het barbeheer worden besteld en niet door de onderafdeling zelf worden ingekocht.
b. Optie 1. Wanneer de onderafdelingen hun leden andere hapjes dan omschreven in artikel 12, gebak, een koud of warm buffet e.d. willen serveren, kunnen zij die producten of de ingrediënten daarvoor zelf inkopen en rechtstreeks met de leverancier afrekenen. Rechtstreekse inkoop door de onderafdelingen zelf dient volledig in overleg met het barbeheer plaats te vinden. Het barbeheer dient vooraf op de hoogte te zijn van alles wat er door de onderafdeling wordt besteld en op welke wijze dat binnen De Vliegert wordt aangeleverd en welke nadere afspraken daarbij zijn gemaakt. Het in eigen beheer van de onderafdeling met vrijwilligers klaarmaken van hapjes e.d. in de keuken van De Vliegert behoeft vooraf de instemming van het barbeheer. Bij het door de onderafdeling zelf bestellen/inkopen van een koud of warm buffet of een barbecue t.b.v. de leden, kan de onderafdeling de levering van bestek en servies, het afwassen daarvan en het wederom ophalen, door de cateraar laten verzorgen of daarbij gebruik maken van het beschikbare bestek en servies van De Kersenplukkers zelf. Voor dit gebruik, het opruimen en afwassen daarvan wordt per aanwezig lid € 1,00 aan de onderafdeling in rekening gebracht. Voor gebruik van gebakschoteltjes en kop en schotels is geen vergoeding verschuldigd. Wanneer de onderafdeling voor het volledig opruimen en afwassen van gebruikt bestek en servies van De Kersenplukkers zelf vrijwilligers beschikbaar stelt, kan de vergoeding van € 1,00 per aanwezig lid achterwegen blijven. Dit is ter beoordeling van het barbeheer.
c. Optie 2. De onderafdelingen kunnen de andere hapjes dan omschreven in lid 2a, gebak, koud of warm buffet of de ingrediënten daarvoor ook volledig door het barbeheer laten verzorgen. Hiertoe dienen vooraf duidelijk afspraken met het barbeheer te worden gemaakt. De producten worden d.m.v. een zoveel mogelijk gespecificeerde nota aan de onderafdeling in rekening gebracht, waarbij voor de bemoeienis van het barbeheer een geringe opslag op de inkoopprijs wordt toegepast. Wat betreft gebruik van servies, bestek e.d. geldt hetzelfde als onder lid 2b optie 1 omschreven. De wensen van de onderafdeling ten aanzien van de invulling van een activiteit voor hun leden dient vooraf in het Reserveringsformulier voor gebruik van een ruimte in De Vliegert te worden aangegeven en met het barbeheer te worden besproken.

Artikel 8: hapjes voor Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo en derden

Seniorenbelangen en verenigingen (derden) die alleen maar ruimte in De Vliegert huren voor hun activiteiten kunnen daarbij ook gebruik maken van het ‘hapjesassortiment van de bar voor onderafdelingen’ zoals beschreven in artikel 12. Hiervoor gelden echter andere tarieven dan voor de onderafdelingen van De Kersenplukkers.

Artikel 9: beperking verkoop hapjesassortiment

Hapjes uit het ‘hapjesassortiment van de bar voor onderafdelingen’ volgens artikel 12 kunnen niet door individuele leden en bezoekers worden gekocht.

Artikel 10: meebrengen van consumpties en etenswaren

Het zelf inkopen en meebrengen in De Vliegert van consumpties en etenswaren door individuele leden en bezoekers is niet toegestaan.

Artikel 11: begeleiders van activiteiten

Iedere begeleider van een activiteit die op dat moment een dienst verleent kan een gratis kop koffie of thee benutten. Het is niet toegestaan drankjes van de bar aan anderen aan te bieden zonder hiervoor te betalen. Wil een onderafdeling er voor zorgen dat hun gast of medewerker gratis kan drinken dan zal deze onderafdeling dit uit eigen budget moeten bekostigen. Er kan altijd met het barpersoneel worden afgesproken de consumpties op te schrijven maar deze dienen wel na afloop van de bijeenkomst afgerekend te worden.Vastgesteld op 13 juni 2017

Artikel 12: hapjesassortiment van de bar voor onderafdelingen

Het assortiment bestaat uit:
Blok kaas ca. 1 kg gesneden in blokjes*
1 cervelaatworst gesneden in schijfjes*
1 grillworst gesneden in schijfjes*
1 komkommer gesneden in schijfjes
Doos van 60 stuks mini-loempia's*

Doos van 20 stuks frikandellen gesneden in stukjes*
Doos van 30 stuks rundvlees bitterballen*
Doos van 8 stuks kroketten van 70 gram*
Doos van 36 stuks gemengde snacks *
Bakje (schaaltje) gemengde pinda’s/nootjes
Vaasje gemengde pinda’s/nootjes

* Warme snacks, kaas en worst inclusief mosterd/mayonaise

Een overzicht met de actuele prijzen kan worden aangevraagd bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de Kersenplukkers.

Artikel 13: drukwerkkosten

1. Activiteiten in De Vliegert
a. Voor open activiteiten in De Vliegert kan de organiserende onderafdeling het volgende drukwerk op kosten van De Kersenplukkers door het ICT-team laten maken:
- de kleurenposter voor het informatiebord in de hal van De Vliegert,
- de entreekaartjes.
Alle andere drukwerkkosten (extra posters, flyers en programmaboekjes) zijn voor rekening van de betreffende onderafdeling.
b. Voor activiteiten welke alleen voor eigen leden toegankelijk zijn, mag de onderafdeling alleen gratis gebruik maken van onze kopieermachine (zwartdruk).
2. Activiteiten buiten De Vliegert
Voor activiteiten die door onderafdelingen van De Kersenplukkers buiten de Vliegert worden georganiseerd zijn alle drukwerkkosten voor rekening van de betreffende onderafdeling.

 

Vastgesteld door het bestuur op 12 december 2017.