Vrienden van de Kersenplukkers

vrienden1

Doel van het fonds

Het fonds heeft tot doel de levenskwaliteit van oudere mensen te verhogen. Dat houdt in:

  • Meer voor onze leden doen zonder de contributie te verhogen
  • Het verbeteren en uitbreiden van onze activiteiten
  • Het bevorderen dat alle leden van De Kersenplukkers, ongeacht hun sociale of financiële positie, van de geboden activiteiten kunnen genieten, respectievelijk optimaal gebruik kunnen maken van nieuwe mogelijkheden.

Het bestuur heeft een fondsreglement opgesteld waarin is beschreven hoe de geldmiddelen dienen te worden aangewend.

 

Lid worden

Iedereen die De Kersenplukkers een warm hart toedraagt kan de VvDK steunen. Dit kunnen personen zijn maar ook bedrijven. Lidmaatschap van De Kersenplukkers is niet nodig.
Als u zich wilt aanmelden als vriend: download het aanmeldformulier en lever het in bij de Bar van De Vliegert. Wilt u meer weten neem dan contact op met de voorzitter.

 

Bijdragen

  • Vrienden die lid zijn van De Kersenplukkers betalen een vaste vrijwillige bijdrage per jaar.
  • Niet-leden worden verzocht minimaal € 50,- bij te dragen.

Het is ook mogelijk om diensten aan te bieden die bijdragen aan de doelstellingen.

 

Aanwending gelden

Het fonds zal worden gebruikt ter financiering van bijzondere activiteiten en voor investeringen die niet uit de normale exploitatie kunnen worden gedekt. Het bestuur van De Kersenplukkers bepaalt de doelen en de verdeling van de gelden die ten goede zullen komen aan leden van de vereniging.

Denk aan een bezoek aan een museum (Edah-, DAF- of Philipsmuseum), een dansdemonstratie, zomaar een gezellig avondje, een bezoek aan een instituut zoals Hotel Heppie, een middag waar jongeren en senioren elkaar ontmoeten.