Activiteitencommissie

activiteitencommissie

Introductie

De activiteitencommissie vormt het kloppend hart van de vereniging. Hier worden de belangen van de leden vormgegeven in een groot aantal activiteiten. De randvoorwaarden worden vastgesteld in overleg met het bestuur.

De commissie richt zich op de organisatie van gemeenschappelijke evenementen. In principe organiseert een onderafdeling of groepering feestjes zelf maar wel wordt overlegd over de planning van data en kan de activiteitencommissie ondersteuning bieden.

 

Doelstellingen

agenda1
 • Planning en organisatie van een verscheidenheid aan ontspanningsactiviteiten en informatiebijeenkomsten voor leden van De Kersenplukkers.
 • Opstellen van een jaarprogramma dat loopt van september t/m mei. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn algemene activiteiten beperkt. De agenda van activiteiten wordt gepubliceerd op de Website, op de Lichtkrant en in het Nieuwsbulletin.
 • Stimuleren, plannen en ondersteunen van festiviteiten van de verschillende onderafdelingen en groeperingen van De Kersenplukkers.

Checklistchecklist

De checklist is gemaakt om activiteiten vlekkeloos te laten verlopen. Een selectie uit de lijst:

 • Bardienst en vrijwilligers
 • Inrichten van de zaal
 • Programma, wie presenteert, opent, sluit en bedankt
 • Toegangskaartjes en consumptiebonnen
 • Publicaties op de website, de lichtkrant, het publicatiebord, in het Nieuwsbulletin en de locale bladen
 • Geluidsinstallatie en verlichting
 • Achtergrondmuziek
 • Schoonmaken na afloop
 • Kaartjescontrole en consumptiebonnen verkoop
 • Begroting van kosten en opbrengsten


Kaartverkoop 

Sinds enige tijd worden diverse activiteiten aangekondigd en wordt je gevraagd vooraf een kaartje te kopen, waarvoor je meestal een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst wordt aangeboden. Waarom vooraf een kaartje kopen vraag je je wellicht af?
We willen graag weten hoeveel mensen er komen in verband met de voorbereidingen, aantal benodigde vrijwilligers, indeling van de zaal, klaarzetten kopjes koffie en thee.

 

Samenstelling van de commissie

Secretaris: Ton van den Bruele
Leden: Willy van Eijk, Wil de Hoon, Maria van de Kimmenade, Jan van Oeffel.
Techniek: Jaap Veneman

contactinformatie