Activiteitencommissie

activiteitencommissie

Introductie

De activiteitencommissie geeft de belangen van de leden vorm in een groot aantal activiteiten en evenementen.
Zij beheert de agenda van De Vliegert en is het eerste aanspreekpunt voor het organiseren van een evenement.
De agenda wordt gepubliceerd op de Website, op de Lichtkrant en in het Nieuwsbulletin.

 

Doelstellingen

agenda1
 • Planning en organisatie van een verscheidenheid aan ontspanningsactiviteiten en informatiebijeenkomsten voor leden van De Kersenplukkers.
 • Opstellen van het evenementenprogramma dat loopt van september t/m mei. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn de activiteiten beperkt.
 • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
 • Stimuleren, plannen en ondersteunen van festiviteiten van de verschillende afdelingen van De Kersenplukkers.

Checklistchecklist

De checklist kan helpen voor een vlekkeloos verloop van je evenement. Een selectie uit de lijst:

 • Bardienst en vrijwilligers
 • Inrichten van de zaal
 • Programma, wie presenteert, opent, sluit en bedankt
 • Publicaties op de website, de lichtkrant, het publicatiebord, in het Nieuwsbulletin en de lokale bladen
 • Geluidsinstallatie en verlichting
 • Achtergrondmuziek
 • Schoonmaken na afloop
 • Kaartjescontrole en barmuntenverkoop
 • Begroting van kosten en opbrengsten


Kaartverkoop 

Sinds enige tijd worden diverse activiteiten aangekondigd en wordt je gevraagd vooraf een kaartje te kopen, waarvoor je meestal een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst wordt aangeboden. Waarom vooraf een kaartje kopen vraag je je wellicht af? We willen graag weten hoeveel mensen er komen in verband met de voorbereidingen, aantal benodigde vrijwilligers, indeling van de zaal, klaarzetten kopjes koffie en thee.

 

Contactinformatie