Koersbal en Jeu-de-Boules

Hoe is onze club ontstaan?

In 1991 werden door het gemeentebestuur twee Jeu de Boules banen aan onze vereniging geschonken. Dit was aanleiding voor enkele van onze leden om een club op te richten. Daar dit een "mooi weer" sport is zocht men voor de winterperiode een alternatief. In 1993 werd dat het Koersbalspel.

 

Wat is koersbal?koersbal1

Koersbal lijkt enigszins op jeu de boules maar wordt beoefend op een aparte koersbalmat van 8 bij 2 meter. Gegooid wordt met aparte ballen waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit, waardoor de bal een roterende beweging meekrijgt. Koersbal is uitermate geschikt voor alle leeftijden.

Meer informatie over het Koersbalspel.

Spelregels

 

En wat is Jeu de Boules?

Jeu de Boules is een overbekend recreatief spel en uitdagende sport voor alle leeftijden. Petanque is de meest verspreide variant van het bekende Franse Jeu de Boules. Petanque staat ook voor uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid, concentratie en teamgeest centraal staan.

Meer informatie over Jeu de Boules

 

Hoeveel leden hebben wij?

We hebben ± 20 leden van de gecombineerde clubs.

 

Wat doen wij?

Wij Koersballen vanaf september tot mei in competitieverband. Meestal houden we driemaal per jaar een wedstrijd met de Koersbalclub Geldrop. In de zomermaanden spelen we Jeu de Boules eveneens met clubs uit de regio. Wij zijn een gezelligheidsclub en zijn daarbij ook nog eens gezond en actief bezig.

 

jeudeboules1

 

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering, meestal half april, krijgen de beste spelers van het afgelopen jaar een prijs uitgereikt.

 

Feestjes

Een keer per jaar hebben we een feestdag met een bezoek aan bijvoorbeeld een museum of bowlingbaan, met na afloop gezamelijk uit eten. Met de Kerstviering houden we een kleine wedstrijd, iedereen brengt een presentje mee dat kan worden gewonnen. Uiteraard als er iets te vieren valt doen we dat, zoals bijvoorbeeld een jubileum.

 

Wanneer?

Wij spelen iedere dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 - tot 16.00 uur

 

Wat is de contributie?

De contributie is € 15.- per jaar.

 

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jos Damen
Penningmeester: Gerrie Driessen
Secretaris: André van de Velden

 

Bij wie kun je aanmelden?

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich bij André van de Velden aanmelden.