Toneelvereniging

toneelvereniging logo

Ontstaan

De toneelvereniging van De Kersenplukkers bestaat al sinds 1975 en heeft in die jaren meerdere toneelstukken opgevoerd. Hein Romenesco is als eerste regisseur met deze toneelgroep van start gegaan, opgevolgd door Thieu Smeets. In 2007 nam Nelleke Scholtens het van hem over. In 2012 kreeg Thieu de regie weer en thans is deze in handen van Marianne Engels.

 

Optredens

Er worden jaarlijks twee stukken ingestudeerd. Allereerst een toneelstuk voor een middag of avondvullend programma. Dit wordt in maart op woensdagmiddag opgevoerd voor leden van De Zonnebloem en donderdagmiddag voor leden van De Kersenplukkers. Op vrijdag- en zaterdagavond treden we op voor de Mierlose bevolking. Het nieuwste stuk heet "Tante Bella's Beautysalon". Jaarlijks wordt er ook een speciaal stuk voor de Kerst ingestudeerd dat bij de kerstviering van De Kersenplukkers wordt opgevoerd in de Vliegert. Voor 2018 is er wegens tijdgebrek geen uitvoering gepland maar we beginnen wel aan het instuderen van de nieuwe klucht 'Zeven Zusters in Zaligheid' die in maart 2019 zal worden gespeeld. Het wordt een wervelende uitvoering, vol humor en zaligheid, waar u veel plezier aan zult beleven. De toneelvereniging heeft er enorm veel zin in.

 

Voorwerk

Binnen de toneelgroep bestaan twee werkgroepen namelijk de decorgroep en de leesgroep. De decorgroep zorgt voor het decor, de attributen en de aankleding. De leesgroep selecteert en leest een aantal toneelstukken en maakt hieruit de keuze voor het nieuw op te voeren toneelstuk. De criteria die hierbij een rol spelen zijn dat het toneelstuk geschikt moet zijn voor een ouder publiek en dito spelers. Wanneer het stuk is gekozen maakt onze regisseur een rolverdeling en begint het instuderen.

 

Repetities

De repetities zijn op maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur in de Vliegert. In de weken voor de voorstellingen loopt de spanning op en willen we nog wel eens wat vaker aan het werk. Gezelligheid en onderling contact, dat is waar het bij ons ook om gaat. Jaarlijks organiseren we een gezellige avond, waarbij ongetwijfeld over leuke ervaringen nog eens gelachen zal worden. Dit wordt door een feestcomité geregeld.

 

Terugblikboerenbontenrodelampjes

We hebben in de vorige jaren veel succesvolle toneeloptredens gehad. In maart 2016 gaven we de toneelopvoering "Boerenbont en Rode Lampjes", waarmee we tot vier maal optraden en het publiek erg veel heeft kunnen lachen. Zie het Nieuwsbulletin van april 2016.

 

Lijkt toneelspelen je leuk?

Kom eens kijken bij onze repetitie op maandagavond of neem contact op met een van onze bestuursleden.

 

Bestuur

De bestuursleden vind je op de contactenpagina.