Toneelvereniging

toneelvereniging logo

Ontstaan

De toneelvereniging van De Kersenplukkers bestaat al sinds 1975 en heeft in die jaren meerdere toneelstukken opgevoerd. Hein Romenesco is als eerste regisseur met deze toneelgroep van start gegaan, opgevolgd door Thieu Smeets. In 2007 nam Nelleke Scholtens het van hem over. Sinds 2012 heeft Thieu de regie weer.

 

Optredens

Er worden jaarlijks twee stukken ingestudeerd. Allereerst een toneelstuk voor een middag of avondvullend programma. Dit wordt in maart op woensdagmiddag opgevoerd voor leden van De Zonnebloem en donderdagmiddag voor leden van De Kersenplukkers. Op vrijdag-en zaterdagavond treden we op voor de Mierlose bevolking. Het nieuwste stuk heet "Tante Bella's Beautysalon". Jaarlijks wordt er ook een speciaal stuk voor de Kerst ingestudeerd dat bij de kerstviering van De Kersenplukkers wordt opgevoerd in de Vliegert.

 

Voorwerk

Binnen de toneelgroep bestaan twee werkgroepen namelijk de decorgroep en de leesgroep. De decorgroep zorgt voor het decor, de attributen en de aankleding. De leesgroep selecteert en leest een aantal toneelstukken en maakt hieruit de keuze voor het nieuw op te voeren toneelstuk. De criteria die hierbij een rol spelen zijn dat het toneelstuk geschikt moet zijn voor een ouder publiek en dito spelers. Wanneer het stuk is gekozen maakt onze regisseur een rolverdeling en begint het instuderen.

 

Repetities

De repetities zijn op maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur in de Vliegert, onder leiding van onze regisseur Thieu Smeets, geassisteerd door Marij Louwers. In de weken voor de voorstellingen loopt de spanning op en willen we nog wel eens wat vaker aan het werk. Gezelligheid en onderling contact, dat is waar het bij ons ook om gaat. Jaarlijks organiseren we een gezellige avond, waarbij ongetwijfeld over leuke ervaringen nog eens gelachen zal worden. Dit wordt door een feestcomité geregeld.

 

Terugblikminnespel

We hebben in de vorige jaren veel succesvolle toneeloptredens gehad. In maart 2016 gaven we de toneelopvoering "Boerenbont en Rode Lampjes", waarmee we tot vier maal optraden en het publiek erg veel heeft kunnen lachen. Zie het Nieuwsbulletin van maart 2015.

 

Lijkt toneelspelen je leuk?

Kom gerust eens kijken bij onze repetitie op maandagavond of neem contact op met een van onze bestuursleden.

 

Bestuur

Voorzitter: Joop de Koning
Secretaris: Mariet van de Waarsenburg
Penningmeester: Marij Louwers
Regisseur: