Canta Classica

cantaclassica foto buiten a

Klassiek moet niet worden opgevat als historisch oud maar als waardevast voor de toekomst.

CantaClassica logo small

 

Introductie

Wij zijn enthousiaste 50 plussers die in een gemengd amateurkoor met plezier en ambitie klassieke koorzang beoefenen. We hebben ca. 50 leden.

 

Oprichting

Aanleiding tot oprichting was het in 2009 grotendeels wegvallen van de mogelijkheid om op een voldoende ambitieuze wijze klassieke koorzang te kunnen beoefenen in Mierlo. Dit zou een grote muzikale verschraling tot gevolg hebben gehad. Canta Classica werd opgericht om deze waardevolle koorzang levendig te houden en uit te dragen. Na een start in januari 2010 in 't Patronaat ontstonden contacten met de seniorenvereniging De Kersenplukkers. Gezien de gemeenschappelijke doelgroep van 50 plussers en de geboden faciliteiten werd besloten in juni 2010 onze activiteiten voort te zetten bij De Kersenplukkers.

 

Waar en wanneer

Repetities vinden plaats in DeVliegert op de woensdagen van 19.00 uur tot 21.00 uur, inclusief koffiepauze. Na de repetitie is er gelegenheid tot een gezellige nazit. Er wordt op een ontspannende, plezierige wijze gerepeteerd. U krijgt een muziekmap mee. Indien wenselijk wordt u begeleid en ondersteund door onze repetitor om de gewenste vorderingen te bereiken. U kunt ons op de repetitiedagen zonder verplichting bezoeken voor een nadere kennismaking. Als u wilt kunt u zelf aan repetities deelnemen.

 

Agenda

Zondag 24 september, 14:30, De Vliegert, Grote zaal:
Canta Classica ontmoet Druzhba.
Druzhba is een koor uit Brandevoort dat gespecialiseerd is in volksmuziekstukken, kerkelijke liederen uit de Orthodoxe Ritus en Oekraïense/Russische kerstliederen.

 

Nieuwe leden

U kunt lid worden van Canta Classica indien u lid bent van de seniorenvereniging De Kersenplukkers. Hiervoor komt iedereen die woont in de gemeente Geldrop-Mierlo in aanmerking. Woont u buiten de gemeente dan is toestemming van het bestuur van De Kersenplukkers vereist.

 

Samenstelling koor

Zowel de jongere als de oudere 50 plusser kan deelnemen aan Canta Classica. Generatie- en leeftijdgenoten tonen vaak een grote belangstelling voor klassiek.
Wij streven naar een maximale goede onderlinge stemverhouding die veelal gericht is op een vierstemmige koorzang. Met een klassiek repertoire en een bevlogen dirigent wordt inhoud gegeven aan onze muzikale doelstellingen.

 

Doelstelling

Doelstelling is het zingen uit liefhebberij waarbij emotie, betrokkenheid, enthousiasme en beleving belangrijke elementen zijn. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau en dragen dit op passende wijze uit. We binden echte zangliefhebbers aan het koor zodat de klassieke koorzang in Mierlo beoefend en behouden kan blijven. Het koor zal zich dienstbaar opstellen t.a.v. optredens met een sociaal doel. We geven aandacht aan de koorleden ter bevordering van een goede onderlinge sfeer.

 

Repertoire

Ons repertoire omvat klassieke en geestelijke liederen en koorwerken van diverse componisten in verschillende talen en uit allerlei stijlperiodes, al dan niet met muzikale begeleiding. Er kunnen bijzondere gelegenheden zijn die om een andere invulling vragen. Repertoire wordt door de muziekcommissie samengesteld. De commisie bestaat uit dirigent en enige koorleden en legt het beleid ter goedkeuring voor aan het bestuur.


Optreden

Een aantal malen per jaar verzorgen we optredens. We leveren zo op luisterrijke wijze een bijdrage aan sociale en culturele activiteiten en voegen iets extra's toe aan diverse culturele evenementen. We zingen bij kerkdiensten en leveren tevens een muzikale bijdrage aan een sfeervolle kerstviering. Bij optredens is het repertoire afgestemd overeenkomstig de bedoelingen met een passende muzikale presentatie. Indien wenselijk is er toelichting op de te zingen nummers.

 

Muzikale leiding en begeleiding door echtpaar de Wit

Dirigente: Marion studeerde aan het Tilburgs Conservatorium. Ze studeerde in Nijmegen en Utrecht en behaalde haar diploma applicatie opleiding Koordirectie voor Vakmusici. Daarna rondde ze de specialisatie opleiding Vocaal en Instrumentale Ensemble af. Zij is nu dirigent en artistiek leider van verschillende koren en muziekgezelschappen.

Pianist/organist: Leo kwam al jong in aanraking met de koorschool van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Daarna volgden de eerste piano- en zanglessen. Hij studeerde wiskunde aan de universiteit te Leiden. Hij werd met zijn vader organist in Achthuizen. Na zijn komst naar Mierlo werd hij al snel organist van de Heilige Lucia kerk in Mierlo. Hij begeleidt diverse koren in de regio.

 

Contact

Heeft u interesse gekregen in ons koor dan kunt u zich voor verdere informatie of een gesprek wenden tot onderstaande personen:
Frans Sools: voorzitter
Annie van Hoof: secretaris