Koersbal en Jeu de boules

Introductie

koersbal1

In 1991 werden door het gemeentebestuur twee jeu-de-boulesbanen aan onze vereniging geschonken. Dit was aanleiding voor enkele van onze leden om een club op te richten. Daar dit een mooiweersport is zocht men voor de winterperiode een alternatief. In 1993 werd gekozen voor Koersbal.

 

Koersbal

Koersbal lijkt enigszins op jeu de boules maar wordt beoefend op een aparte koersbalmat van 8 bij 2 meter. Gegooid wordt met aparte ballen waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit, waardoor de bal een roterende beweging meekrijgt. Koersbal is uitermate geschikt voor alle leeftijden.

Meer informatie over koersbal
Spelregels

 

jeudeboules1

Jeu de boules

Jeu de boules is een overbekend recreatief spel en uitdagende sport voor alle leeftijden. Petanque is de meest verspreide variant van het bekende Franse jeu de boules. Het is een uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid, concentratie en teamgeest centraal staan.

Meer informatie over jeu de boules


Wanneer

Iedere dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 - tot 16.00 uur.
Wij Koersballen vanaf september tot mei in competitieverband. Meestal houden we driemaal per jaar een wedstrijd met de Koersbalclub Geldrop.

 

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering, meestal half april, krijgen de beste spelers van het afgelopen jaar een prijs uitgereikt.

 

Feestjes

Een keer per jaar hebben we een feestdag met een bezoek aan bijvoorbeeld een museum of bowlingbaan, met na afloop gezamelijk uit eten. Met de Kerstviering houden we een kleine wedstrijd, iedereen brengt een presentje mee dat kan worden gewonnen. Uiteraard als er iets te vieren valt doen we dat, zoals bijvoorbeeld een jubileum.

Contributie

De contributie is € 15.- per jaar.

Bestuur

Voorzitter: Jos Damen
Penningmeester: Gerrie Driessen
Secretaris: André van de Velden

Aanmelden

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich bij André van de Velden aanmelden.