Toneelvereniging

toneelvereniging logo

Ontstaan

De toneelvereniging van De Kersenplukkers bestaat al sinds 1975 en heeft in die jaren meerdere toneelstukken opgevoerd. Hein Romenesco is als eerste regisseur met deze toneelgroep van start gegaan, opgevolgd door Thieu Smeets. In 2007 nam Nelleke Scholtens het van hem over. In 2012 kreeg Thieu de regie weer en thans is deze in handen van Marianne Engels.

 

Tante Bella's Beautysalon

Optreden Tante Bella's Beautysalon

Dit optreden was oorspronkelijk gepland voor oktober 2017. Het toneelstuk is geschreven door Henk Roede. Een korte beschrijving:

De tante, Tante Bella, van Berend en Albert is overleden. Berend en Albert hebben hier niet zo erg om gerouwd, want een band met de tante hadden ze niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden, want ze hebben nu immers een erfenis! En de erfenis bestaat uit een iets of wat verpauperde beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de beautysalon met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen is. Maar is dit allemaal wel zo’n goed plan? Immers tot de verkoop moet de beautysalon natuurlijk wel gewoon doordraaien en dan is er wel personeel nodig. En dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen hebben, want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de beide heren wel de enige erfgenamen? Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties veroorzaken in deze geweldige klucht met een waterval aan grappen waarmee het publiek bedolven werd.

Berend en Albert

 

Het is de bedoeling om nu met het instuderen van de nieuwe klucht 'Zeven Zusters in Zaligheid' te beginnen die in maart 2019 zal worden gespeeld. Dat wordt een wervelende uitvoering, vol humor en zaligheid, waar u veel plezier aan zult beleven.

 

Voorwerk

Binnen de toneelgroep bestaan twee werkgroepen namelijk de decorgroep en de leesgroep. De decorgroep zorgt voor het decor, de attributen en de aankleding. De leesgroep selecteert en leest een aantal toneelstukken en maakt hieruit de keuze voor het nieuw op te voeren toneelstuk. De criteria die hierbij een rol spelen zijn dat het toneelstuk geschikt moet zijn voor een ouder publiek en dito spelers. Wanneer het stuk is gekozen maakt onze regisseur een rolverdeling en begint het instuderen.

 

Repetities

De repetities zijn op maandagavond van 19:30 tot 22:00 uur in de Vliegert. In de weken voor de voorstellingen loopt de spanning op en willen we nog wel eens wat vaker aan het werk. Gezelligheid en onderling contact, dat is waar het bij ons ook om gaat. Jaarlijks organiseren we een gezellige avond, waarbij ongetwijfeld over leuke ervaringen nog eens gelachen zal worden. Dit wordt door een feestcomité geregeld.

 

Terugblikboerenbontenrodelampjes

We hebben in de vorige jaren veel succesvolle toneeloptredens gehad. In maart 2016 gaven we de toneelopvoering "Boerenbont en Rode Lampjes", waarmee we tot vier maal optraden en het publiek erg veel heeft kunnen lachen. Zie het Nieuwsbulletin van april 2016.

 

Lijkt toneelspelen je leuk?

Kom eens kijken bij onze repetitie op maandagavond of neem contact op met een van onze bestuursleden.

 

Bestuur

De bestuursleden vind je op de contactenpagina.